2.5 Przebieg procesu badawczego i harmonogram

Proces badawczy zaczął się od opracowania koncepcji badania - ustalenia planu, celu oraz określeniu potencjalnych partnerów badania. Tworzenie ankiety metryczkowej trwało równomiernie z rozmowami ze szkołami trenerskimi, firmami i stowarzyszeniami z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. Skuteczność badania gwarantowana była dotarciem do jak największej liczby trenerów w Polsce, co zapewnić mogły współpracujące instytucje.

Dzięki tym rozmowom udało nam się wytypować również potencjalnie najciekawsze obszary badawcze, a także ustalić niniejszy harmonogram:

 1. Przygotowanie badania
 • opracowanie koncepcji badawczej
 • rozmowy z partnerami badania oraz opracowywanie ankiety metryczkowej
 • stworzenie mechanizmu łączącego 2 części badania
 • pilotaż badania
 • zmiany w ankiecie metryczkowej
 1. Przeprowadzenie badania
 • start Ogólnopolskiego Badania Trenerów (22.05.2019)
 • realizacja i promocja badania
 • zakończenie badania (03.07.2019)
 1. Inne prace
 • kodowanie i porządkowanie materiału
 • analiza i pierwsze interpretacje wyników
 • dyskusje wyników z partnerami badania
 • przedpremierowa prezentacja wyników podczas czwartego Kongresu Edukacji Pozaformalnej (18.09.2019)
 • opracowanie niniejszego raportu

Przy tworzeniu części metryczkowej wspieraliśmy się również wsparciem społeczności internetowej trenerów zgromadzonej na facebookowej grupie Trener Trenerowi Trenerem: