2.1 Cel badania

Głównym celem badania było lepsze poznanie funkcjonowania trenerów w Polsce.

Cele szczegółowe:

 1. Diagnoza zawodu trenera:
  • diagnoza demografii (płeć, miejsce zamieszkania, wiek)
  • diagnoza sposobu pracy (rodzaje trenerów, tematyka, forma, doświadczenie, język (inny), myślenie o pracy po pracy, czas szycia na miarę)
  • diagnoza odbiorców usług (skąd pochodzą, ilu uczestników miesięcznie, ile szkoleń miesięcznie)
  • diagnoza rozwoju trenerów (certyfikacja z narzędzi psychometrycznych, korzystanie z narzędzi psychometrycznych, trening interpersonalny, zrzeszenie w organizacjach trenerskich)
  • diagnoza zarobków (trenerstwo jako główne źródło dochodów, ogółem, z uwzględnieniem: płci, doświadczenia, szkolenia szytego na miarę, trenerstwa jako podstawowego źródła dochodów, województwa, szkolenia w języku obcym, certyfikacji z testów psychometrycznych, ukończonej szkoły trenerskiej, treningu interpersonalnego)
  • diagnoza lokalizacji (mobilność, kursy online)
 2. Diagnoza osobowości trenerów:
  • diagnoza uzyskiwanych wyników w skalach i podskalach kwestionariusza PERSO.IN®
  • diagnoza istotnych różnic (diagnoza z uwzględnieniem: formy pracy, płci, wieku, województwa, trenerstwa jako podstawowego źródła dochodu)