4.5 Obstacles/Trudności

Obszar ten pozwala zobaczyć częstotliwość doświadczania problemowych sytuacji w codziennym życiu. Dotyczy skłonności do odczuwania lęku, stresu, zdenerwowania, smutku, wstydu oraz zdolności kontrolowania pragnień.

Prawie połowa badanych trenerów ma mniejszą wrażliwość na trudne sytuacje i przeżywa je z mniejszym nasileniem.

4.5.1 Niepokój

Łączy się z odczuwaniem niepokoju, obaw, wyraża także tendencje do przejmowania się różnymi sytuacjami.

Aż 58% badanych trenerów ma niskie lub obniżone wyniki w tej podskali, co oznacza, że częściej wykazują spokój i nie doświadczają tak wielu napięć.

Niepokój a płeć - niepokój to cecha, w której widać istotne różnice między wynikami przebadanych trenerek i trenerów.