4.3 Responsibilities/Obowiązki

Obszar ten dotyczy nastawienia do pojawiających się zobowiązań. Określa wiarę we własne umiejętności, dążenie do osiągnięć, skłonność do porządku oraz przestrzegania zasad, a także samodyscyplinę oraz rozwagę przed podjęciem działań.

Trenerzy przykładają trochę większą wagę do obowiązków niż reszta społeczeństwa.

4.3.1 Poczucie kompetencji

Wiąże się z wiarą we własne umiejętności i możliwości poradzenia sobie w życiu.

42% badanych trenerów ma dużą wiarę w swoje umiejętności i możliwość poradzenia sobie w życiu.

4.3.2 Skłonność do porządku

Określa skłonność do dbania o porządek, staranność, zorganizowanie, systematyczność i schludność.