3.3 Odbiorcy usług

3.3.1 Skąd pochodzą?

Analiza z wykluczeniem trenerów wewnętrznych

Rekomendacje i stałe zlecenia - polecania od uczestników szkoleń i znajomych oraz zlecenia stałe to główne sposoby pozyskiwania klientów.


Wyniki badania mogą wskazywać na specyfikę branży szkoleniowej, gdzie klienci chcą mieć pewność, że wybrali sprawdzonego dostawcę. Widać to zarówno po odsetku trenerów, którzy pozyskują klientów z poleceń (77% od byłych uczestników i 60% od znajomych trenera), jak i tych, którzy otrzymują zlecenia od stałych klientów (74%). Co robić, aby ludzie nas rekomendowali?

Dostarczać szkolenia efektywne biznesowo. Ich konkretne rezultaty możemy prezentować na konferencjach i w social mediach.

Agata Bogusiak
HRowiec i trener
Prezes Stowarzyszenia PSTD

3.3.2 Ilu uczestników miesięcznie?

Liczba edukowanych osób - Trenerzy szkolą średnio 51 osób w miesiącu (mediana=30). Analizując wyniki możemy zaobserwować dwie tendencje. Jedna grupa trenerów szkoli do 20 osób w skali miesiąca. Druga z kolei do swoich klientów może zaliczyć między 51 a 100 osób w tym samym czasie.

Wpływ głównego źródła dochodu - widząc dwojaką tendencję, postanowiliśmy sprawdzić, czy dwóch grup nie definiuje kwestia traktowania trenerstwa jako podstawowego źródła dochodu.

Dla osób o głównym źródle dochodu w postaci trenerstwa średnia liczba szkolonych osób wyniosła 70 (mediana=50).

Dla osób o głównym źródle dochodu innym niż trenerstwo średnia liczba szkolonych osób wyniosła 34 (mediana=20).

3.3.3 Ile szkoleń miesięcznie?

Tydzień na sali szkoleniowej w miesiącu - połowa trenerów szkoli co najwyżej 6 dni w miesiącu, średnio jest to około 7 dni.

1 variables were not found in the dataset: !!zm

Wpływ głównego źródła dochodu - widząc dwojaką tendencję, postanowiliśmy sprawdzić, czy dwóch grup nie definiuje kwestia traktowania trenerstwa jako podstawowego źródła dochodu.

Dla osób o głównym źródle dochodu w postaci trenerstwa średnia liczba dni szkoleniowych wyniosła 9 (mediana=8,5).

1 variables were not found in the dataset: !!zm

Dla osób o głównym źródle dochodu innym niż trenerstwo średnia liczba szkolonych osób wyniosła 5 (mediana=4).

1 variables were not found in the dataset: !!zm