3.5 Zarobki

3.5.1 Główne źródło dochodów

Dla połowy to tylko dodatek - respondenci podzielili się prawie w równej proporcji pod względem (nie) traktowania trenerstwa jako głównego źródła dochodów.

3.5.2 Zarabianie online

Brak płatnej e-oferty - jedynie 7% trenerów zarabia na sprzedaży produktów online.

Polska jest w pierwszej piątce krajów, w których odnotowano największy wzrost popularności szkoleń e-learningowych w 2016 roku (28%). Jednocześnie tylko 7% badanych wzięło udział w e-learningu jako formie uczenia się pozaformalnego związanego z rozwojem zawodowym i 4% pozazawodowym13. Tymczasem tylko 5% trenerów zajmuje się e-learningiem. Jak widać, zapotrzebowanie rynku rośnie, więc jest to kierunek do działań dla trenerów.

Analizę zarobków przeprowadzono na podstawie odpowiedzi 423 osób. Powodem wykluczenia było podawanie składek wyraźnie odbiegających od standardowego zakresu, wpisywanie wartości zerowych lub ujemnych. Z analizy zarobków wyłączyliśmy również odpowiedzi podane przez trenerów wewnętrznych.

3.5.3 Ogółem

Stawki podane w tej części dotyczyły kwoty za dzień szkoleniowy (8h) i rozumiane były jako wartość brutto (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło) lub wysokość faktury (bez VAT), po odjęciu kosztów dojazdu i noclegu.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna 20 420 800 1031 1200 13000
Stawka maksymalna 320 1200 2000 2897 4000 19500

3.5.4 Płeć

Porównując zarobki trenerów ze względu na płeć wykazano statystycznie istotne różnice w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Kobieta 20 400 750 912 1200 5000
Stawka minimalna Mężczyzna 50 500 1000 1213 1500 13000
Stawka maksymalna Kobieta 320 1200 1960 2514 3200 12000
Stawka maksymalna Mężczyzna 360 1500 2500 3484 4500 19500

3.5.5 Doświadczenie (h)

Porównując zarobki trenerów ze względu na doświadczenie wykazano statystycznie istotne różnice w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna do 100 godzin 100 392.5 490 541 687.5 1200
Stawka minimalna 101 - 500 godzin 20 338.0 800 985 1200.0 5000
Stawka minimalna 501 - 1500 godzin 80 400.0 650 804 1100.0 2500
Stawka minimalna 1501 - 3000 godzin 35 400.0 850 997 1300.0 4500
Stawka minimalna 3001 - 6000 godzin 80 480.0 800 1100 1500.0 5000
Stawka minimalna powyżej 6000 godzin 30 600.0 1000 1263 1500.0 13000
Stawka maksymalna do 100 godzin 360 535.0 1000 1344 1425.0 5500
Stawka maksymalna 101 - 500 godzin 320 1000.0 1600 2811 2425.0 15000
Stawka maksymalna 501 - 1500 godzin 350 1000.0 1600 2058 2500.0 6500
Stawka maksymalna 1501 - 3000 godzin 350 1200.0 2000 2662 3500.0 8200
Stawka maksymalna 3001 - 6000 godzin 500 1500.0 2500 3115 4500.0 10000
Stawka maksymalna powyżej 6000 godzin 350 1700.0 3000 3772 4500.0 19500

3.5.6 Czas szycia na miarę

Porównując zarobki trenerów ze względu na czas potrzebny do stworzenia szkolenia szytego na miarę wykazano statystycznie istotne różnice jedynie w medianach stawek maksymalnych.

3.5.7 Trenerstwo podstawowym źródłem dochodu

Porównując zarobki trenerów ze względu na fakt, czy trenerstwo jest podstawowym źródłem dochodu wykazano statystycznie istotne różnice jedynie w medianach stawek maksymalnych.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna nie 20 400 735 971 1200 5600
Stawka minimalna tak 30 500 850 1083 1250 13000
Stawka maksymalna nie 320 1000 1600 2594 3150 19500
Stawka maksymalna tak 350 1500 2500 3164 4100 13000

3.5.8 Województwo

Porównując zarobki trenerów ze względu na miejsce zamieszkania wykazano statystycznie istotne różnice w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna inne 20 400.0 720 893 1100 13000
Stawka minimalna mazowieckie 30 600.0 1000 1266 1500 6000
Stawka maksymalna inne 320 1142.5 2000 2595 3200 19500
Stawka maksymalna mazowieckie 350 1500.0 2750 3415 4500 15000

3.5.9 Szkolenia w języku obcym

Porównując zarobki trenerów ze względu na fakt szkolenia w języku obcym wykazano statystycznie istotne różnice w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Nie 30 400 800 897 1200 5600
Stawka minimalna Tak 20 580 1000 1343 1500 13000
Stawka maksymalna Nie 320 1000 2000 2497 3050 19500
Stawka maksymalna Tak 360 1600 3000 3831 5000 15000

3.5.10 Certyfikacja z testów psychometrycznych

Porównując zarobki trenerów ze względu na posiadanie certyfikacji z narzędzi psychometrycznych wykazano statystycznie istotne różnice w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Nie 30 400 800 954 1200 6000
Stawka minimalna Tak 20 710 1000 1310 1500 13000
Stawka maksymalna Nie 320 1200 2000 2703 3500 19500
Stawka maksymalna Tak 350 1600 3500 3605 4500 13000

3.5.11 Ukończona szkoła trenerska

Porównując zarobki trenerów ze względu na fakt ukończenia szkoły trenerskiej nie wykazano statystycznie istotnych różnic w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Nie 30 470 880 1229 1500 6000
Stawka minimalna Tak 20 400 800 972 1200 13000
Stawka maksymalna Nie 360 1000 2300 3358 4500 19500
Stawka maksymalna Tak 320 1360 2000 2762 3725 13000

3.5.12 Trening interpersonalny

Porównując zarobki trenerów ze względu na fakt odbycia treningu interpersonalnego nie wykazano statystycznie istotnych różnic w medianach stawek minimalnej i maksymalnej.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Nie 20 400 800 968 1200.0 5000
Stawka minimalna Tak 30 480 800 1087 1222.5 13000
Stawka maksymalna Nie 350 1200 2000 2845 4000.0 15000
Stawka maksymalna Tak 320 1200 2000 2945 3975.0 19500

3.5.13 Zarabianie online

Porównując zarobki trenerów ze względu na fakt zarabiania na sprzedaży treści online wykazano statystycznie istotne różnice jedynie w medianach stawek maksymalnych.

Najniższa podana 25% mniej niż Mediana Średnia 25% więcej niż Najwyższa podana
Stawka minimalna Nie 20 410 800 1010 1200 13000
Stawka minimalna Tak 100 500 1000 1223 1500 6000
Stawka maksymalna Nie 320 1200 2000 2814 3575 19500
Stawka maksymalna Tak 500 1500 3200 3672 4500 12000

  1. PARP, Bilans Kapitału Rozwoju Ludzkiego, (2018), Rozwój kompetencji – uczenie się osób dorosłych i podmioty oferujące usługi rozwojowe. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/2018_rozwoj_kompetencji_bkl.pdf.↩︎