4.2 Experiences/Doświadczenia

Obszar ten pozwala sprawdzić otwartość na różnego rodzaju doświadczenia. Zarówno te wewnętrzne (jak wyobrażenia, emocje i uczucia, wyznawane zasady i wartości), jak i te zewnętrzne (piękno i estetyka, podejmowane aktywności oraz nowe idee).

Aż 58% trenerów wykazuje się wysoką otwartością na doświadczenia. Ciekawym jest fakt, że tylko 1% badanych charakteryzuje się powściągliwością wobec doświadczeń.

Doświadczenia a województwo - w skali Experiences/Doświadczenia możemy zaobserwować istotne różnice między wynikami trenerów w zależności miejsca zamieszkania (województwo mazowieckie lub inne).