4.4 Stimulators/Stymulatory

Obszar, na bazie którego można określić zapotrzebowanie na doznania. Dotyczy nie tylko poszukiwania wrażeń, ale także podejmowania aktywności oraz ilości kontaktów z innymi.

Ponad połowa trenerów wykazuje się wysokim poziomem ekstrawersji. Przejawia się to w ponadprzeciętnym zapotrzebowaniu na różne bodźce.

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Trenerów pokazują, że badani trenerzy uzyskują inne wyniki w zakresie osobowości niż osoby z populacji. Przykładem jest tu skala Stimulators - Stymulatory. Ponad połowa trenerów wykazuje się wysokim nasileniem tej cechy. Dla porównania w populacji jest około 16% takich ludzi. Czy to oznacza, że osoba, która ma mniejsze zapotrzebowanie na bodźce nie może zostać trenerem? Absolutnie nie! Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie w odpowiedni sposób swoich naturalnych predyspozycji i przewag.

W jakich sytuacjach funkcjonujesz najefektywniej? Jakie formy pracy sprawiają Ci najwięcej satysfakcji? Czy świadomie wybierasz zadania i dostosowujesz miejsce pracy pod własne potrzeby? Czy znasz poziom własnej energii, zapotrzebowania na bodźce i stymulacje?

Cieszy mnie bardzo, że - jak wynika z naszego badania - tak wielu trenerów dba o własną ścieżkę rozwojową. Daje to nadzieję na to, że branża trenerska jest świadoma jak ważne jest, by żyć w zgodzie z sobą i swoimi predyspozycjami.

Patrycja Borowska
psycholog
certyfikowany trener PERSO.IN®Stymulatory a główne źródło dochodu - w skali Stimulators/Stymulatory możemy zaobserwować istotne różnice między wynikami trenerów w zależności od tego, czy trenerstwo jest głównym źródłem dochodów.