4 Osobowość trenera


Ta część raportu jest niezwykła z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że w raportach branżowych często brakuje miękkich obszarów, takich jak osobowość. Nasza praca to zmienia.

Zadziwiają również same wyniki, które momentami pokazują bardzo duże różnice między tym, jacy są trenerzy w porównaniu do reszty społeczeństwa w Polsce.

Chcielibyśmy, aby dane te były wskazówką do znalezienia osobistych wyróżników, refleksją nad formą i tematem pracy oraz zachętą do głębszego poznania siebie. Osobowość nie podejmie za nas decyzji “czy powinienem zostać trenerem”, jednak pomoże zrozumieć, jakie cechy mogą nam w tym pomagać, a jakie stanowić utrudnienie.

Daniel Rydel
psycholog i trener
Założyciel PERSO.IN®

Kwestionariusz osobowości PERSO.IN® wypełniło 393 osób. Wyniki przeliczone zostały według polskich norm. Dzięki temu możemy porównać wyniki z resztą populacji i pokazać ich osobowość w pięciu obszarach. Każdy z nich składa się z sześciu podobszarów. Są to:

Dodatkowo przeprowadziliśmy analizę różnic osobowościowych w zależności od płci, wieku, miejsca zamieszkania, rodzaju trenera, a także tego czy trenerstwo stanowi dla niego główne źródło zarobków. Istotne różnice ukazane zostały na dodatkowych wykresach.


Badanie to potwierdza intuicyjne postrzeganie roli trenera. Wyniki pokazują, że bycie trenerem to aktywność wymagająca samoorganizacji, przedsiębiorczości, otwartości na zmiany i ciągłego uczenia się. A to wiąże się min. z odpornością na stres i wysokim poziomem motywacji wewnętrznej.

Do podobnych wniosków można dojść przeglądając zaprojektowaną przez PIFS i partnerów Ramę Sektorową Usług Rozwojowych. Wskazuje ona na bardzo wysokie kompetencje społeczne i intrapersonalne decydujące o sukcesie w tej pracy. Łatwiej budować nam te kompetencje, gdy mamy do tego predyspozycje wynikające z osobowości.

Piotr Piasecki
konsultant i trener
Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych