Załączniki

Kwestionariusz z pierwszej części badania jest dostępny na tej stronie.