4.1 People/Ludzie

Obszar ten skupia się na postawie przyjmowanej względem innych ludzi. Dotyczy zaufania, prostolinijności, altruizmu, ustępliwości, a także skromności czy wrażliwości na potrzeby innych.

Wyniki pokazują, że około połowa badanych trenerów ma większą łatwość w budowaniu bliskości z innymi i w pracy na zasadzie kooperacji.

4.1.1 Ufność

Wiąże się z zaufaniem do ludzi, wiarą w szczerość ich intencji.

57% badanych trenerów ma wysokie zaufanie do innych. Wyniki trenerów znacznie odbiegają od reszty populacji. Potwierdza to również bardzo mały odsetek trenerów o niskim zaufaniu do ludzi - tylko 7%, w porównaniu do 16% w populacji.

4.1.2 Prostolinijność

Wskazuje na ile ludzie ujawniają swoje prawdziwe odczucia i starają się przedstawiać rzeczywistość zgodnie z prawdą.