3.6 Lokalizacja


Badanie pokazuje, że znaczna większość (39,1%) badanych trenerów mieszka w województwie mazowieckim. Przypuszczalnie ich działalność skupia się wokół rynku warszawskiego, gdzie znajduje się duża część największych firm. Warto jednak zwrócić uwagę na dużą reprezentację trenerów zamieszkujących 6 kolejnych województw: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie czy łódzkie, na terenie którego działa nasza szkoła. Bardzo możliwe, że większa reprezentacja trenerów z tych województw wynika z lokalizacji partnerów badania.

Agnieszka Grys
mentor i coach, trener biznesu
założycielka i metodolog JAK-MD

Głównie Mazowieckie - przewaga mazowszan w naszym badaniu może nie być idealnym odzwierciedleniem rynku. W przypadku 9 województw udało nam się uzyskać odpowiedzi mniej niż 20 respondentów. Skłania nas to do wyciągania ostrożnych wniosków co do zawodu trenera w tych regionach.

3.6.1 Mobilność

Ogólnopolsko - blisko połowa badanych trenerów prowadzi zajęcia w całej Polsce. Praca prawie 10% respondentów ma charakter międzynarodowy.