3.1 Demografia

Przewaga kobiet - wyniki badania ukazują proporcję 6 kobiet do 4 mężczyzn wśród trenerów. Raport opracowany przez Klub Trenerów Biznesu8 ukazuje podobną proporcję (63% kobiet w próbie składającej się z 393 osób) w 2015 roku. Natomiast strona pracuj.pl9, podsumowując zarobki ze względu na stanowiska, ukazuje równy podział (50/50).

Mazowiecka kraina trenerów - naliczniej reprezentowanym w badaniu województwem jest Mazowieckie.

Według danych RIS10 mamy w Polsce 14 136 instytucji szkoleniowych, z czego te ulokowane na Mazowszu stanowią ok. 14%. GUS informuje, że prawie co czwarta firma ma zarejestrowaną siedzibę w tym województwie. Zgodnie z RIS, liczba instytucji szkoleniowych w województwie śląskim stanowi 13,7% w skali kraju, w małopolskim 7,6%, dolnośląskim 7,2%, wielkopolskim 11%, łódzkim 6.3%, pomorskim 7%. Co ciekawe, podobnie jak w naszym badaniu, najmniej trenerów (2,7%) jest w województwie świętokrzyskim.

Warto zauważyć, że powyższe dane mówią o instytucjach szkoleniowych.

Dane dotyczące wieku (dokładniej grupy wiekowej) badanych były zbierane w drugiej części badania. Dlatego należy pamiętać, że przedstawione zestawienie nie dotyczy wszystkich trenerów, o których mowa w tej sekcji.

Średnio-wieczni trenerzy - wśród badanych najliczniej reprezentowaną grupą są osoby w wieku 35-54 lat.


  1. Klub Trenerów Biznesu, (2016). Dochody Trenerów w 2015 roku wyniki sondażu. Pobrane z: https://klubtrenerowbiznesu.pl/files/-SondazZarobki2015_wynikiv2.pdf.↩︎

  2. Przeciętne zarobki w Polsce. Pobrane z: https://zarobki.pracuj.pl/stanowiska/edukacja-szkolenia/trener-szkolenia/.↩︎

  3. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS), Pobrane z: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris/statystyki.↩︎