Co badamy?

Co badamy?

Dlaczego zachowujemy się w taki, a nie inny sposób? Co sprawia, że pewne osoby lubimy bardziej, a inne mniej? Dlaczego interakcje z innymi ludźmi dla jednych bywają męczące, podczas gdy inni czerpią z nich energię? Czy wreszcie – kim tak naprawdę jesteśmy?

Pytania te, zapewne z różnych powodów, zadał sobie kiedyś każdy. Jest to absolutnie naturalne  – samopoznanie jest bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka. Odpowiedzi na życiowe pytania można znaleźć poznając własną osobowość.

O osobowości warto myśleć o niej jak o mentalnym kompasie – umysł zawsze będzie kierował się do niej po radę, w którym kierunku podążyć. Wpływa ona bowiem na każdy aspekt naszego życia – począwszy od formułowania osądów, na upodobaniach filmowych kończąc. Dostarczy nam również informacji na temat naszej emocjonalności oraz sposobu, w jaki reagujemy na bodźce z otoczenia. 

Nasz test bada następujące obszary osobowości:

People – Ludzie

 

skupia się na opisaniu postaw, które na co dzień przyjmujemy wobec innych osób – zarówno obcych, jak i bliskich. W obszarze tym mierzymy natężenie takich cech jak skłonność do zaufania lub chęć pomocy ludziom w potrzebie.

Experiences – Doświadczenia

pozwala na sprawdzenie skłonności do poszukiwania nowych doświadczeń. Obszar ten jest szeroki – tyczy się zarówno doświadczeń wewnętrznych (takich jak wyobraźnia, ciekawość świata i uczuciowość), jak i tych zewnętrznych (na przykład wrażliwość na piękno i estetykę).

Responsibilities – Obowiązki

 dotyczy sumienności oraz ogólnego nastawienia do obecnych w naszym życiu zobowiązań. Osoby osiągające wysokie wyniki w tym obszarze cechują się skłonnością do przestrzegania zasad oraz utrzymywania porządku, natomiast te z niższymi wynikami lepiej odnajdą się w zajęciach wymagających improwizacji.

Stimulators – Stymulatory

określa ilość potrzebnych nam doznań. Dotyczy nie tylko poszukiwania wrażeń – obszar ten poinformuje nas również o preferowanej formie pracy (indywidualna lub w zespole) oraz o zapotrzebowaniu na kontakt z innymi ludźmi.

Obstacles – Trudności

 dotyczy sposobu radzenia sobie z problemami przez daną osobę. Poziom cech opisywanych przez ten obszar powie nam więcej o naszej wrażliwości na trudności oraz podatności na stres czy presję.

Osobowość człowieka jest znacznie bogatsza niż wybór jednego z kilku dostępnych typów. Składa się z 35 cech  – względnie niezmiennych charakterystyk danej osoby. Wpływ na nie ma zarówno genetyka, jak i środowisko. Część cech dziedziczymy po rodzicach, dalsza część natomiast wytwarza się w odpowiedzi na nabyte doświadczenia życiowe.

Różne konfiguracje cech tworzą nasze unikalne wzorce zachowań. Często za jednym zachowaniem lub podjętą decyzją stoi kilka cech, które mamy. Najbardziej rzetelną i sprawdzoną teorią z zakresu cech osobowości jest model Wielkiej Piątki (ang. Big Five), który od ponad 30 lat tłumaczy różnice między ludźmi – to właśnie w oparciu o niego powstał test PERSO.IN®.