Responsibilities – ObowiązkiResponsibilities - Obowiązki

Zdarza ci się wątpić w swoje umiejętności? Czy systematyczność jest twoją mocną stroną? Kiedy jesteś w stanie złamać zasady? Czy uważasz się za osobę ambitną? Czy zdarza ci się zwlekać z obowiązkami do ostatniej chwili? W życiu postępujesz rozważnie, czy wolisz działać spontanicznie?

W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże Ci poznanie wyników osobowości w obszarze Responsibilities – Obowiązki (w psychologii: sumienność).

Ogólny wynik w tym obszarze prezentowany jest na 10-stopniowej skali:

Responsibilities - Obowiązki

Znacznik znacznikna wykresie podobnym do tego powyżej wskaże Ci jak te cechy wyglądają w Twoim przypadku. 

Wskazany wynik odzwierciedla jak istotne są dla Ciebie obowiązki. Postawa ta uwidacznia się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Niezależnie od tego kim jesteśmy – każdy ma jakieś obowiązki oraz zobowiązania. Responsibilities – Obowiązki to obszar niezwykle ważny w kontekście naszej wewnętrznej motywacji do pracy.

Osoby, których wynik znajduje się w przedziałach 1, 2 lub 3 prezentują różny poziom podejścia do obowiązków.

R1 Osoby, których wynik znajdzie się na początku skali, nie traktują pojawiających się obowiązków jako bardzo istotnej części swojego życia.
R2 Ludzie z wynikiem środkowym przyjmują umiarkowaną postawę względem obowiązków. Są w stanie równoważyć zachowania zarówno z jednego, jak i drugiego bieguna skali.
R3 W tym przedziale znajdą się osoby, które przykładają dużą wagę do swoich zobowiązań.

W którym przedziale znajdzie się Twój znacznik?

Warto pamiętać, że powyższa skala to jedynie ogólny pogląd na nasze podejście do obowiązków. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to bardzo ogólną informacją. Na szczęście nasz test zawiera dodatkowe informacje. Dzięki nim będziesz w stanie szczegółowo poznać swoją osobowość w obszarze Responsibilities – Obowiązki

6 składowych obszaru Responsibilities – Obowiązki:

1. Wątpienie w możliwości – Poczucie kompetencji

R1

Podskala ta wiąże się z wiarą we własne umiejętności. 

R1 Osoby z wynikami w tym przedziale mają skłonność do częstego powątpiewania w powodzenie swoich akcji. 

R3 Biegun ten charakteryzuje ludzi uważających się za zdolnych i kompetentnych.

2. Niezorganizowanie – Zorganizowanie

R2

Powyższy element określa Twój poziom zorganizowania, systematyczności oraz skłonności do dbania o porządek. 

R1 Wyniki z tego przedziału charakteryzują osoby, które nie przykładają dużej wagi do organizacji. 

R3 Ludzie z tego bieguna podskali bardzo cenią sobie systematyczność oraz porządek w swoim codziennym życiu.

3. Odstępowanie od zasad – Przestrzeganie zasad

R3

Wskazuje na skłonność do przestrzegania wyznawanych przez siebie zasad. 

R1 Osobom z wynikami w pierwszym przedziale zdarza się odstępować od obowiązujących reguł, nie zawsze postępują rygorystycznie. 

R3 Po tej stronie podskali mamy ludzi, którzy preferują ścisłe przestrzeganie zasad.

4. Mniejsze nastawienie na sukces – Dążenie do osiągnięć

R4

Ten element dostarcza informacji o celach oraz motywacji do ich osiągania. 

R1 Osoby z wynikiem bliskim pierwszego bieguna podskali nie są szczególnie zainteresowanie osiąganiem ogromnych sukcesów. Obierają sobie mniejsze cele i odczuwają satysfakcję z tego, co uda im się osiągnąć. 

R3 Ten biegun charakteryzuje osoby, które wolą stawiać poprzeczkę wysoko – zarówno sobie, jak i innym. Są zazwyczaj bardzo ambitne i skrupulatnie dążą do wyznaczonych celów.

5. Prokrastynacja – Samodyscyplina

R5

Podskala ta wiąże się ze zdolnością do zaczynania pracy bez odkładania jej na później. 

R1 Po tej stronie podskali mamy osoby, którym zdarza się zwlekać zanim wypełnią swoje obowiązki. 

R3 Osoby, których wynik znajdzie się przy tym biegunie, są w stanie rozpocząć pracę od zaraz.

6. Impulsywność – Rozważność

R6

Pokazuje poziom rozważności, którą kierujesz się przed wykonaniem jakiejś czynności. 

R1 Osoby impulsywne nie lubią zastanawiać się nad czymś dwa razy – wolą działać pod wpływem chwili. 

R3 Wynik w tym przedziale osiągają osoby, które wolą drobiazgowo przemyśleć każde swoje działanie.

Obszar Responsibilities – Obowiązki ma znaczenie w takich dziedzinach, jak:

  • osiąganie zamierzonych celów
  • układanie i trzymanie się planów
  • wewnętrzna motywacja
  • sukces zawodowy
  • osiągnięcia naukowe
  • zarządzanie grupą
  • przestrzeganie zasad
  • wydajność pracy

żarówka Pamiętaj, że… nie istnieje coś takiego jak „zła osobowość”. Po prostu pewne cechy lepiej sprawdzą się na jednych polach, drugie na innych. Każdy medal ma dwie strony – twoje zalety w pewnych sytuacjach mogą być wadami, a to, co postrzegasz za swoje wady – zaletami!

Przykładowo – Z pozoru duża chęć dążenia do osiągnięć wydaje się bardzo pozytywną cechą osobowości – szczególnie w kontekście zawodowym. Jednak musimy pamiętać, że tak jak inne cechy osobowości i ta ma też ciemne strony. Ludzie ponad wszystko stawiający na sukces mogą przeznaczać na swoją pracę oraz obowiązki zbyt wiele czasu. Stres, nieprzespane noce oraz pracoholizm mogą stać się ceną osiągnięcia ich ambitnego celu. Takiego stanu rzeczy nie muszą obawiać się osoby charakteryzujące się mniejszym nastawieniem na sukces. Prawdopodobnie nie będą realizować bardzo ambitnych przedsięwzięć, jednak osiągając swoje małe cele zdobędą coś innego – satysfakcję oraz spokój ducha.