Stimulators – Stymulatory S

Jak serdeczną osobą jesteś? Lubisz spędzać swój czas w samotności? Zdarza Ci się przewodzić innym? Wolisz spokojne, czy dynamiczne tempo życia? Lubisz intensywne wrażenia? Czy jesteś optymistą?

W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże Ci poznanie wyników osobowości w obszarze Stimulators – Stymulatory (w psychologii: ekstrawersja).

Ogólny wynik w tym obszarze prezentowany jest na 10-stopniowej skali:

S

Znacznik znacznik na wykresie takim, jak ten powyżej, wskaże Ci jak cechy te wyglądają w Twoim przypadku. 

Wskazany wynik mówi o tym, jak dużo stymulacji potrzebujesz w swoim życiu. Warto pamiętać, że stymulacją nie są tylko kontakty z ludźmi – skala Stimulators – Stymulatory dotyczy każdej aktywności, którą podejmujesz. 

Osoby, których wynik znajduje się w przedziałach 1, 2 lub 3 mają różny poziom zapotrzebowania na stymulację: 

S1 Osoby te określane są mianem introwertyków. Nie potrzebują dużo bodźców, dlatego przeważnie unikają głośnych i nadmiernie stymulujących aktywności. 

S2 Wynik środkowy charakteryzuje osoby o umiarkowanej potrzebie stymulacji. W zależności od okoliczności, są w stanie wykazywać cechy charakterystyczne zarówno dla introwertyków, jak i dla ekstrawertyków.

S3 Ekstrawertycy, z racji swojej wysokiej potrzeby doznań, lubią podejmować możliwie jak największą ilość różnych, dynamicznych aktywności.

W którym przedziale znajdzie się Twój znacznik?

Warto pamiętać, że powyższa skala to jedynie ogólny pogląd na naszą potrzebę stymulacji. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to bardzo ogólną informacją. Na szczęście nasz test zawiera dodatkowe informacje. Dzięki nim będziesz w stanie szczegółowo poznać swoją osobowość.

6 składowych obszaru Stimulators – Stymulatory:

1. Zdystansowanie – Serdeczność

S1

Związana jest z utrzymywaniem serdecznego nastawienia do innych.

S1 Osoby zdystansowane zachowują rezerwę oraz dystans w kontaktach z ludźmi. Nie oznacza to wrogiego nastawienia wobec innych. Ich zachowanie jest bardziej formalne.

S3 Wyniki z tego bieguna charakteryzują ludzi, którzy wykazują się serdecznością oraz sympatią względem innych. Osoby te okazują innym ciepło i reagują na nich entuzjastycznie.

2. Czas w samotności – Przebywanie z innymi

S2

Pokazuje jak dużo kontaktów z innymi potrzebujesz . 

S1 Wyniki bliskie pierwszego bieguna podskali charakteryzują osoby, które cenią sobie samotność. Unikają społecznej stymulacji.

S3 Osoby z wynikami w tym przedziale wolą spędzać czas w towarzystwie innych ludzi. Lubią stymulować się poprzez kontakty z innymi.

3. Wycofanie – Dominacja

S3

Element ten określa tendencje do przewodzenia w grupie. 

S1 Osoby o wynikach bliższych pierwszego bieguna podskali wolą nie wysuwać się na pierwszy plan i zapewnić innym swobodę wypowiedzi. 

S3 Wyniki z tego przedziału są natomiast charakterystyczne dla osób, które często przewodzą innym. Zdarza im się wypowiadać w sposób stanowczy i pewny siebie.

4. Wolniejsze tempo działań – Wysoka aktywność

S4

Przejawia się w tempie zachowań, ruchów, nasileniu doznawanej energii. 

S1 Osoby o wynikach z tego przedziału preferują spokojne i zrównoważone tempo życia. Do zadań, których się podejmują, podchodzą bez większego napięcia. 

S3 Ludzie wykazujący wysoką aktywność działań mają potrzebę bycia zajętym i zaangażowanym. Mówi się o nich, że zawsze pozostają w ruchu.

5. Mniejsza stymulacja – Poszukiwanie doznań

S5

Wskazuje poziom dążenia do stymulacji. 

S1 Wyniki z tego przedziału charakteryzują osoby, które wolą unikać intensywnych wrażeń. Preferują spokojne, dobrze znane im otoczenie. 

S3 Ludzie z wysoką potrzebą poszukiwania doznań aktywnie poszukują różnych, intensywnych wrażeń oraz doświadczeń. Lubią np. jaskrawe kolory czy hałaśliwe miejsca.

6. Mniejszy optymizm – Pozytywne emocje

S6

Określa skłonność do odczuwania pozytywnych emocji, takich jak radość czy szczęście. 

S1 Osoby po tej stronie podskali są mniej optymistyczne i nie okazują pozytywnych emocji w sposób entuzjastyczny. Częściej mogą popadać w zły nastrój.

S3 Wyniki z tego przedziału charakterystyczne są dla osób o pogodnym nastroju. Wykazują się one większym optymizmem w życiu.

Obszar Stimulators – Stymulatory ma znaczenie w takich dziedzinach, jak:

  • Integracja w grupie
  • Pozytywny stosunek do pracy
  • Relacje społeczne
  • Wyrażanie emocji
  • Zarządzanie grupą
  • Nawiązywanie kontaktów

żarówka Pamiętaj, że… nie istnieje coś takiego jak „zła osobowość”. Po prostu pewne cechy lepiej sprawdzą się na jednych polach, drugie na innych. Każdy medal ma dwie strony – twoje zalety w pewnych sytuacjach mogą być wadami, a to, co postrzegasz za swoje wady – zaletami!

Na przykład, osoby o mocno dominującym charakterze mają zadatki na świetnego lidera grupy. Cecha ta może im pomóc w rozwoju kariery – na przykład na stanowisku menedżerskim. Jednakże skłonność do dominacji i przewodzenia innym nie zawsze musi podobać się innym ludziom – szczególnie w mniej profesjonalnych warunkach. Dla takiej osoby problemem może okazać się nawiązanie bliższych relacji. Kontakty te nie opierają się bowiem na jednostronnej dominacji, a na równej współpracy obu zainteresowanych stron.