Obstacles – Trudności Obstacles - Trudności

Czy w trudnych okolicznościach udaje Ci się zachować spokój? Zdarza Ci się wpadać w gniew? Często odczuwasz smutek? Czy wstyd utrudnia Ci wystąpienia przed dużą liczbą osób? Na ile ciężko kontrolować Ci się przed drobnymi pokusami? Jak dobrze działasz pod presją?

W odpowiedziach na te pytania pomoże Ci poznanie wyników osobowości w obszarze Obstacles – Trudności (w psychologii: neurotyczność).

Ogólny wynik w tym obszarze prezentowany jest na 10-stopniowej skali:

O

Znacznik znacznik na wykresie podobnym do tego powyżej wskaże Ci jak te cechy wyglądają w Twoim przypadku. 

Wskazany wynik mówi o tym, jaki wpływ mają na Ciebie trudne sytuacje. Dzięki tej niemu dowiesz się, jak najczęściej reagujesz w zetknięciu z nieprzyjemnymi okolicznościami i jakie emocje Ci przy tym towarzyszą.

Osoby, których wynik znajduje się w przedziałach 1, 2 lub 3 prezentują różne podejście do problemowych sytuacji:

O1 Wyniki z tego przedziału charakteryzują ludzi, którzy podchodzą do problemów z dystansem i spokojem.

O2 Wynik środkowy osiągają osoby przyjmującą umiarkowaną postawę wobec nieprzyjemnych sytuacji. Są w stanie równoważyć zachowania zarówno z jednego, jak i drugiego bieguna skali.

O3 Osoby te bardzo angażują się w trudne sytuacje. Mogą przez to doświadczać dużej ilości niepokojów i zmartwień.

W którym przedziale znajdzie się Twój znacznik?

Warto pamiętać, że powyższa skala to jedynie ogólny pogląd na naszą osobowość.

6 składowych obszaru Obstacles – Trudności:

1. Spokój – Niepokój

O1

Podskala ta opisuje skłonność do martwienia się różnymi sytuacjami.

O1 Wyniki w tym przedziale charakteryzują osoby zrelaksowane i spokojne, które rzadko się czymś przejmują.

O3 Ten biegun łączy się z odczuwaniem niepokoju, obaw oraz częstym przejmowaniem się trudnymi sytuacjami.

2. Opanowanie – Gniew

O2

Wskazuje na łatwość wpadania w gniew lub złość (nie pokazuje jednak tego, czy emocje te są uzewnętrzniane).

O1 Osoby te rzadko się złoszczą i nie mają tendencji do wybuchania gniewem.

O3 Po tej stronie podskali mamy natomiast ludzi, którzy dość łatwo wpadają w złość czy zdenerwowanie.

3. Brak przygnębienia – Odczuwanie smutku

O3

Element pokazujący skłonność do doznawania smutku. 

O1 Ten biegun charakteryzuje ludzi, którzy rzadko doznają smutku czy bezradności. Wynik ten nie mówi nam o tym czy dana osoba jest beztroska lub pogodna.

O3 Po tej stronie znajdą się osoby, które częściej popadają w stan przygnębienia. 

4. Śmiałość – Wstydliwość

O4

Podskala ta opisuje skłonność do odczuwania takich emocji, jak wstyd i onieśmielenie.

O1 Wyniki bliskie tego bieguna podskali charakteryzują ludzi, którzy są śmiali i kontakty z innymi praktycznie nigdy nie wywołują u nich zawstydzenia.

O3 Osobom tym częściej zdarza się odczuwać onieśmielenie względem innych. Przy kontaktach społecznych mogą towarzyszyć im wstyd lub zakłopotanie.

5. Kontrola pragnień – Uległość wobec pokus

O5

Ten element łączy się ze zdolnością do kontroli pragnień.

O1 Po tej stronie podskali mamy osoby o silnej woli – bez większych problemów potrafią odeprzeć od siebie wszelkie pokusy.

O3 Ten biegun charakteryzuje natomiast ludzi, którym ciężko odmówić sobie okazjonalnej przyjemności i słabiej kontrolują swoje pragnienia.

6. Radzenie sobie pod presją – Podatność na stres

O6

Ostatnia podskala określa zdolność do radzenia sobie pod wpływem stresu.

O1 Wynik z pierwszego przedziału charakteryzuje osoby, które raczej nie ulegają sytuacjom stresowym i dobrze sobie radzą pod presją. 

O3 Po tej stronie znajdą się osoby, które ponoszą duże koszty emocjonalne będąc pod wpływem stresu.

Obszar Obstacles – Trudności ma znaczenie w takich dziedzinach, jak:

  • przewidywanie i ocena przyszłości
  • stabilność emocjonalna
  • praca w stresujących warunkach
  • obiektywne postrzegania świata i siebie
  • poczucie bezpieczeństwa
  • interpretacja zdarzeń

żarówka Pamiętaj, że… nie istnieje coś takiego jak „zła osobowość”. Po prostu pewne cechy lepiej sprawdzą się na jednych polach, drugie na innych. Każdy medal ma dwie strony – twoje zalety w pewnych sytuacjach mogą być wadami, a to, co postrzegasz za swoje wady – zaletami!

Dobrym przykładem będzie wysoka skłonność do wpadania w gniew. Nikt nie lubi nadmiernie się denerwować. Zbyt duża dawka złości może nieraz zepsuć nam cały dzień. Wydaje się zatem, że cecha ta jest tą niepożądaną. Weźmy jednak pod uwagę fakt, że gniew nie zawsze musi być duszony wewnątrz – zdarza się go nam również uzewnętrzniać. W wielu sytuacjach może okazać się to bardzo korzystne – na przykład wtedy, kiedy próbujemy wytyczyć wyraźne granice w jakiejś relacji. Warto zatem pamiętać, że dobrze wyrażony gniew (lub złość) jest dla innych bardzo jasnym komunikatem o naszym aktualnym stanie emocjonalnym.