People – Ludzie

People - Ludzie

Ile informacji o sobie zdradzisz nowo poznanej osobie? Jak bardzo koncentrujesz się na potrzebach innych? Jak zachowujesz się w sytuacjach konfliktowych? Czy wierzysz w szczerość intencji innych ludzi? Czy uważasz się za osobę wyjątkową? Jak wesprzesz przyjaciela w potrzebie – słowami otuchy, czy logiczną poradą?

W znalezieniu odpowiedzi na te pytania pomoże Ci poznanie wyników osobowości w obszarze People – Ludzie (w psychologii ugodowość). 

Ogólny wynik w tym obszarze prezentowany jest na 10-stopniowej skali:

wykres PZnacznik znacznik P na wykresie takim, jak ten powyżej, wskaże Ci jak cechy te wyglądają w Twoim przypadku.

Wskazany wynik pokazuje jaką postawę przyjmujesz względem innych. Postawy te uwidaczniają się wszędzie – w myślach, odczuciach czy w działaniu. Jest to obszar prawdopodobnie najbardziej związany z relacjami interpersonalnymi. Cechy wchodzące w jego zakres umożliwiają nam poradzenie sobie z podstawowymi problemami związanymi z życiem społecznym.

P1 Osoby, których wynik znajdzie się w tym przedziale w relacjach z innymi będą budowały większy dystans.
P2 Osoby z wynikiem środkowym przyjmują umiarkowaną postawę względem ludzi. Są w stanie równoważyć zachowania zarówno z jednego, jak i drugiego bieguna skali.
P3 W tym przedziale znajdą się osoby bardzo ceniące sobie bliskość z innymi.

W którym przedziale znajdzie się Twój znacznik?

Warto pamiętać, że powyższa skala to jedynie ogólny pogląd na nasze nastawienie do ludzi. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to bardzo ogólną informacją. Na szczęście nasz test zawiera dodatkowe informacje. Dzięki nim będziesz w stanie szczegółowo poznać swoją osobowość w obszarze People – Ludzie

6 składowych obszaru People – Ludzie:

1. Sceptycyzm – Ufność

P1Element ten mierzy poziom wiary, którą pokładasz w dobre intencje innych.

P1 Osoby, których wynik mieści się w pierwszym przedziale są przekonani, że inni nie zawsze mają wobec nich szczere zamiary.

P3 Ten biegun charakteryzuje osoby wykazujące się postawą przeciwną – są w stanie obdarzać innych ludzi bardzo dużym zaufaniem.

2. Nieujawnianie siebie – Prostolinijność

P2

Ten element pokazuje jak wiele ujawniasz o tym, co czujesz lub myślisz.

P1 Po tej stronie skali mamy osoby, które wolą nie pokazywać innym swoich intencji.

P3 Ludzie prostolinijni z kolei zazwyczaj starają się ukazać swoje prawdziwe oblicze. 

3. Koncentracja na sobie – Altruizm

P3

Wskazuje na Twoją gotowość do niesienia pomocy.

P1 Wynik w pierwszym przedziale charakteryzuje osoby, które wolą raczej skupić się na realizacji własnych, prywatnych potrzeb i celów.

P3 Ten biegun wiąże się natomiast z wysoką troską i dużym zaangażowaniem w sprawy innych ludzi.

4. Przeciwstawianie się – Ustępliwość

P4

Ta podskala ukazuje Twoją skłonność do ustępstw w sytuacjach konfliktowych.

P1 Wolisz otwarcie okazać swój gniew? 

P3 Czy raczej wolisz go powstrzymać i jesteś gotów wybaczyć?
Uzyskany wynik pozwoli Ci odpowiedzieć na to pytanie.

5. Poczucie wyjątkowości – Skromność

P5

Dostarcza informacji na temat poczucia wyjątkowości.

P1 Wyniki znajdujące się w pierwszym przedziale charakteryzują ludzi uważających się za osoby wyjątkowe.

P3 Po tej stronie znajdą się osoby skromne, unikające rozgłosu.

6. Dystans emocjonalny – Wrażliwość społeczna

P6

Wskazuje poziom Twojej wrażliwości emocjonalnej na innych.

P1 Dystans emocjonalny jest charakterystyczny dla osób, które w życiu wolą kierować się logiką.

P3 Osoby, których wynik znajdzie się na tym końcu skali częściej kierują się emocjami i ciężko przejść im obojętnie obok kogoś w potrzebie. 

Obszar People – Ludzie ma znaczenie w takich dziedzinach, jak:

  • prace wymagające bliskiego kontaktu z drugą osobą
  • efektywność naszej pracy grupowej
  • nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z ludźmi
  • zdolność do unikania konfliktów
  • negocjacje
  • angażowanie się w pomoc innym
  • dbanie o swoje interesy
  • osiąganie kompromisu

żarówka Pamiętaj, że… nie istnieje coś takiego jak „zła osobowość”. Po prostu pewne cechy lepiej sprawdzą się na jednych polach, drugie na innych. Każdy medal ma dwie strony – twoje zalety w pewnych sytuacjach mogą być wadami, a to, co postrzegasz za swoje wady – zaletami!

Dobrym przykładem będzie sceptycyzm związany z niskim zaufaniem wobec innych ludzi. Z jednej strony cecha ta będzie wiązała się z realnymi przeszkodami w budowaniu trwałych relacji. Brak zaufania może być dla drugiej osoby oznaką, że coś jest nie tak – i w rezultacie odwdzięczy się ona takim samym sceptycyzmem wobec nas. Z drugiej strony, cecha ta może ochronić nas przed zawodem. Wszyscy wiemy przecież, że pokładanie zbyt wielkiego zaufania w niewłaściwej osobie może nie raz skończyć się dla nas przykrymi konsekwencjami.