Experiences – Doświadczenia Experiences - Doświadczenia

Często zdarza ci się fantazjować? Cenisz sobie sztukę? Czy uważasz swoje życie emocjonalne i uczuciowe za bogate? Trzymasz się sprawdzonych rozwiązań? Lubisz wchodzić w intelektualne spory i dyskusje? Czy tradycja odgrywa ważną rolę w twoim życiu?

W odpowiedziach na te pytania pomoże Ci poznanie wyników osobowości w obszarze Experiences – Doświadczenia (w psychologii: otwartość na doświadczenia).

Ogólny wynik w tym obszarze prezentowany jest na 10-stopniowej skali:

E

Znacznik znacznik E na wykresie podobnym do tego powyżej wskaże Ci jak te cechy wyglądają w Twoim przypadku. 

Wskazany wynik mówi o tym, jak bardzo jesteś otwarty na różnego rodzaju doświadczenia. Określa nasze reakcje na elementy pochodzące zarówno ze świata zewnętrznego (np. różnorodne aktywności), jak i wewnętrznego (np. wyobraźnia).

Osoby, których wynik znajduje się w przedziałach 1, 2 lub 3 mają różny poziom otwartości na doświadczenia.

E1 Osoby, które nie mają zazwyczaj dużej potrzeby poszukiwania nowości. Starają się stawiać na pewne, dobrze już im znane rozwiązania.
E2 Osoby, które przyjmują umiarkowaną postawę względem różnorodnych doświadczeń. Nie mają potrzeby trzymania się rzeczy znanych, ani potrzeby ciągłych zmian.
E3 
Motywacją do poszukiwania nowości będzie dla nich przede wszystkim sama chęć ich przeżycia lub poznania. Ludzie ci preferują niekonwencjonalne podejście do życia.

W którym przedziale znajdzie się Twój znacznik?

Warto pamiętać, że powyższa skala to jedynie ogólny pogląd na naszą otwartość na doświadczenia. W skład obszaru Experiences – Doświadczenia wchodzi 6 elementów, które pomogą lepiej zrozumieć Ci swoją osobowość.

6 składowych obszaru Experiences – Doświadczenia:

1. Skupienie na rzeczywistości – Fantazjowanie

E1

Podskala ta mierzy Twoje zapotrzebowanie na zatopienie się w świecie wyobraźni.

E1 Osoby, których wynik mieści się w pierwszym przedziale wolą skupić się na rzeczywistości.

E3 Wyniki po tej stronie podskali uzyskują ludzie, którzy uważają wyobraźnię za bardzo ważną część swojego życia i lubią fantazjować na najróżniejsze tematy.

2. Niska wrażliwość estetyczna – Wysoka wrażliwość estetyczna

E2

Wskazuje na zainteresowanie sztuką oraz pięknem. Nie jest to jednak wskaźnik umiejętności artystycznych – podskala ta mierzy jedynie wrażliwość estetyczną. 

E1 Wyniki w tym przedziale świadczą o tym, że sztuka nie leży w kręgu zainteresowań tych osób.

E3 Biegun ten charakteryzuje osoby zdolne do zachwytów nad wszelkimi dziełami artystycznymi.

3. Niska emocjonalność i uczuciowość – Wysoka emocjonalność i uczuciowość

E3

Element ten powiązany jest z Twoją wrażliwością dotyczącą uczuć i emocji.

E1 Osoby z wynikami bliskimi pierwszego krańca podskali nie odczuwają emocji w sposób intensywny. 

E3 Ludzie po tej stronie będą doznawali silnych i zróżnicowanych stanów emocjonalnych.

4. Znane działania – Nowe działania

E4

Dotyczy skłonności do podejmowania nowych działań.

E1 Wynik w tym przedziale jest charakterystyczny dla osób, które wybierają sprawdzone rozwiązania i unikają rzeczy nieznanych. 

E3 Biegun ten powiązany jest z poszukiwaniem nowych doświadczeń oraz przełamywaniem rutyny.

5. Wąskie zagadnienia – Wszechstronna ciekawość intelektualna

E5

Ta podskala związana jest z zainteresowaniami intelektualnymi.

E1 Osoby z wynikiem w tym przedziale nie przepadają za teoretycznymi rozważaniami, które często wydają im się zbyt abstrakcyjne. Choć interesują się jedynie wąskim spektrum tematów, mogą się w nie mocno zagłębić.

E3 Wyniki bliskie tego bieguna będą charakterystyczne dla ludzi otwartych na nowe idee. Osoby takie chętnie wchodzą w intelektualne dyskusje na najróżniejsze tematy.

6. Tradycjonalizm – Otwartość na wartości

E6

Ostatni element określa skłonność do akceptacji oraz analizy nowych wartości – zarówno politycznych, jak i religijnych czy społecznych.

E1 Ludzie z wynikami po tej stronie bieguna preferują życie zgodne z tradycyjnym systemem wartości. Unikają rozważania słuszności tego, w co wierzą.

E3 Po tej stronie podskali znajdziemy ludzi, którzy poddają swój system wartości ciągłej analizie. Przez to często ich zachowanie może nie zgadzać się z tym, które przewiduje tradycja.

Obszar  Experiences – Doświadczenia ma znaczenie w takich dziedzinach, jak:

  • dostosowywanie się do zmian w życiu
  • poszerzanie kompetencji poprzez naukę
  • kreatywność
  • zainteresowania
  • świadomość swoich emocji

żarówka Pamiętaj, że… nie istnieje coś takiego jak „zła osobowość”. Po prostu pewne cechy lepiej sprawdzą się na jednych polach, drugie na innych. Każdy medal ma dwie strony – twoje zalety w pewnych sytuacjach mogą być wadami, a to, co postrzegasz za swoje wady – zaletami!

Dobrym przykładem będzie wysoka emocjonalność i uczuciowość. Osoby charakteryzujące się tą cechą osobowości będą odczuwać bardzo zróżnicowane oraz intensywne stany emocjonalne. Dotyczy to zarówno emocji pozytywnych, jak i tych trudniejszych. Pozytywne doświadczenia wywołają u takiej osoby potężne poczucie radości. Z drugiej strony, mniej przyjazne wydarzenia również będą odczuwane z większą intensywnością.