Jacy są obcokrajowcy w porównaniu do osobowości Polaków?

Osobowość mieszkańców różnych państw

Większość z nas pewnie zastanawiała się jakby to było urodzić się w innym kraju. Jak wyglądałoby wtedy moje życie? Czy ja byłbym inny? Psycholodzy również chcieli poznać odpowiedź na te pytania, dlatego badacze z 56 krajów połączyli swoje siły, by sprawdzić, czy różnimy się tylko kulturą, tradycją i zwyczajami, czy również cechami osobowości.

W większości porównań międzykulturowych różnice w strukturze osobowości były bardzo małe. Jednakże w niektórych przypadkach odmienność była na tyle istotna, że nie można było jej przeoczyć. Osobowość mieszkańców niektórych krajów czy regionów geograficznych odbiega od tej charakterystycznej dla reszty świata.

Jacy są Azjaci?

Jednym z miejsc, w których widoczne są różnice w osobowości jest Azja Wschodnia. W jej obręb wchodzą między innymi takie kraje jak Chiny, Japonia czy Korea Południowa. Mieszkańcy tego regionu cechują się znacznie mniejszą potrzebą stymulacji i kontaktów towarzyskich, co oznacza, że są powściągliwi, poważni i wycofani w relacjach społecznych. W porównaniu do mieszkańców innych części świata są oni także mniej ugodowi. W związku z tym można się spodziewać po nich zdystansowania, potrzeby odrębności i sceptycyzmu wobec naszych intencji. Prawdopodobnie będą mniej chętnie podejmować współpracę, a ich zaufanie nie będzie łatwe do zdobycia.

Charakteryzują się oni także wrażliwością na trudności, czyli większą skłonnością do doświadczania takich uczuć jak lęk, gniew, smutek czy poczucie winy. Ich podejście do zobowiązań może wiązać się z mniejszą wytrwałością w dążeniu do celów.

Japończycy mają swobodne nastawienie do obowiązków, co przeczy stereotypom ukazujących obywateli tego kraju jako niezwykle pracowitych, obowiązkowych i nastawionych na sukces. Przy okazji, wydawałoby się również, że dobrobyt gospodarczy narodu będzie związany z sumiennością jego obywateli. Mimo tego analizy wykazują, że sumienność nie ma związku z PKB – produktem krajowym brutto zarówno w Japonii, jak i na całym świecie.

Azjaci

Azjaci cechują się dystansem do doświadczeń. O takich osobach mówi się, że “twardo stąpają po ziemi” i preferują znane sposoby działania. Przypisuje im się zamknięcie na idee odbiegające od ich systemu wartości i przekonań. Zaobserwowane różnice można wyjaśnić występowaniem w Azji kultury kolektywistycznej. Otwartość może tam przybierać inną formę lub funkcję.

Jeśli zdecydujesz się na wyjazd do Azji nie bój się jej mieszkańców. Mimo, że nie okazują oni publicznie ciepłych uczuć, to są życzliwi i traktują gości z szacunkiem.

Jacy są Afrykańczycy?

Mieszkańcy Afryki Południowej, w której skład wchodzą m.in takie kraje jak Mozambik, Seszele i Zimbabwe, zdają się nie być specjalnie otwarci na doświadczenia. Może to wynikać z faktu, że, podobnie jak w Azji, występuje tam kultura kolektywistyczna i otwartość przejawia się tam w inny sposób.

Afrykańczycy są odporni na trudności, czyli na stres i trudne emocje. Wyniki badań wskazują również, że są oni przyjaźnie nastawieni do ludzi i sumiennie podchodzą do zobowiązań. W związku z tym zakładać można, że Afrykańczycy to osoby empatyczne i wrażliwe na innych, chętnie niosące pomoc, nielubiące rywalizacji, a jednocześnie zdeterminowane w dążeniu do swoich celów oraz zdyscyplinowane. 

Wybierając się w podróż do Afryki warto wiedzieć, że to kontynent zróżnicowany pod każdym względem. Jest to miejsce zamieszkiwane przez niezliczoną liczbę plemion, grup etnicznych oraz społecznych, różniących się wielkością, religiami i językami. Tym, co ich łączy jest poczucie solidarności i życia w jednej wspólnocie. Podstawową i najważniejszą grupą w życiu jest rodzina i to dla niej Afrykańczycy są gotowi poświęcić niemal wszystko. Ogromnym szacunkiem darzone są starsze osoby, a rodziny nadal mieszkają wielopokoleniowo pod jednym dachem.

osobowość Afrykańczyków

Jacy są Europejczycy i mieszkańcy Ameryki Południowej?

Mieszkańcy Ameryki Południowej, obejmującej takie kraje jak m.in Argentyna, Brazylia czy Peru, są bardziej otwarci niż ludzie ze Wschodu na temat otaczającego ich świata i siebie. Chętniej przyjmują nowe pomysły i niekonwencjonalne wartości. Cenią sobie oni także spokój oraz własną przestrzeń i mają wąskie grono wiernych przyjaciół. 

Wybierając się w podróż na ten kontynent należy wiedzieć, że Latynosów cechuje  niechętny stosunek do natrętnych „gringos”. Jeśli miejscowi nie wykazują chęci do kontaktów i przyjaźni, nie warto się im narzucać, by nie spotkać się ze zdecydowaną reakcją. Są oni również radośni, spontaniczni i mają luźne podejście do czasu, dlatego też, jadąc w tamte rejony, warto uzbroić się w cierpliwość i przygotować na możliwy brak punktualności.

Osobowość mieszkańców Ameryki Południowej

Podobną otwartością cechują się Europejczycy, jednak różnią się między sobą pod względem innych cech. Przykładowo mieszkańcy Słowenii dobrze radzą sobie ze stresem i trudnymi emocjami. Litwini w razie potrzeby będą rywalizować i walczyć o swoje interesy, nawet jeśli oznacza to rozpoczęcie konfliktu. Mieszkańcy krajów skandynawskich są ekstrawertyczni, czyli towarzyscy i mający skłonności do przeżywania głównie pozytywnych emocji. Rumuni mają silną wolę i dużą determinację w dążeniu do celu oraz są spokojni i zrównoważeni pod względem emocji.

Osobowość Europejczyków

Mieszkańcy różnych regionów świata w istocie różnią się od siebie pod względem osobowości, lecz różnice te, wbrew pozorom, nie są duże. Co ciekawe, zaobserwowane odmienności często nie są zgodne z intuicją czy powszechnymi stereotypami. Pod względem cech jesteśmy do siebie bardziej podobni niż mogłoby się to wydawać. Należy pamiętać, że każdy człowiek ma swój indywidualny zestaw cech, dlatego też nie oceniajmy nikogo zanim go poznamy, jedynie na podstawie przynależności do narodu. Porzucenie uprzedzeń niewątpliwie zaowocuje nowymi, ciekawymi znajomościami.

Bibliografia:

Kajonius, P., & Mac Giolla, E. (2017). Personality traits across countries: Support for similarities rather than differences. PLOS ONE, 12(6), e0179646. doi:10.1371/journal.pone.0179646
Okińczyc, A., & Szczygieł, P. (2010) Jaka Afryka? Pobrano: https://globalna.ceo.org.pl/geografia/artykuly/jaka-afryka (07.05.2020)
Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martínez, V. (2007). The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 173–212. doi:10.1177/0022022106297299
Terracciano, A. (2005). National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures. Science, 310(5745), 96–100. doi:10.1126/science.1117199

Autorstwo: Ewelina Piotrowska, pod redakcją psychologów Patrycji Borowskiej i Daniela Rydla