Selekcja pracowników

Selekcja pracowników

Każdej firmie rekrutującej nowych pracowników zależy na dysponowaniu jak najlepszą kadrą. Z tego powodu pracodawcy starają się pozyskać odpowiednie osoby na dane stanowiska.

Proces selekcji kandydatów wiąże się z dużym ryzykiem. Nieudana rekrutacja to nie tylko stracony czas, ale i koszt, który pochłania średnio aż 30% rocznej pensji. Właśnie dlatego warto się podjąć dokładnej i mądrej selekcji, gdyż korzyści, jakie przynosi firmie, takie jak usprawnienie pracy i rozwój, znacznie przewyższają swoją wartością ewentualne minusy.

Na czym polega selekcja pracowników?

Dobór odpowiednich pracowników to proces złożony. Wymaga wielu etapów i weryfikacji kandydatów na różnych płaszczyznach, aby selekcja przyniosła oczekiwane efekty. Podczas jej trwania bierze się pod uwagę informacje zawarte nie tylko w CV czy liście motywacyjnym. Ogromne znaczenie ma także profil psychologiczny kandydata do pracy. Cechy osobowości, temperament oraz preferowane formy aktywności czy zapotrzebowanie na kontakty społeczne są ściśle powiązane z predyspozycjami (lub ich brakiem) do objęcia danego stanowiska w firmie. 

Istotą selekcji jest analiza danych dotyczących potencjalnych pracowników, podczas której osoba decyzyjna “odrzuca” aplikantów, którzy według niej mogą nie poradzić sobie na danym stanowisku.

Następnie, spośród pozostałych osób, wyłania najlepszego z nich pod względem wiedzy, doświadczenia, kompetencji, postawy i dopasowania do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Cechy firmy, które pracodawca bierze pod uwagę, dotyczą przede wszystkim wartości przedsiębiorstwa i realizowanych przez nie celów. Dobór kandydatów ma prowadzić nie tylko do pozyskania odpowiedniego pracownika, ale także “utrzymania” go w firmie jak najdłużej.

Jak przebiega selekcja kandydatów?

Aby doszło do selekcji kandydatów, na początku musimy ich pozyskać w procesie rekrutacji. W tym celu ustala się predyktory, tj. zdolności, poziom zaangażowania, osobowość, zrozumienie systemu wartości przedsiębiorstwa i specyfiki stanowiska, które są potrzebne do podjęcia pracy. Następnym krokiem jest poszukiwanie kandydatów poprzez różnego rodzaju ogłoszenia w internecie czy z polecenia innych osób. Po wymienionych czynnościach następuje właściwa selekcja. Przechodzi się do rozmów, badań i analizy wyników za pomocą szeregu metod i wybiera kandydata w największym stopniu spełniającego kryteria. Na koniec pracodawca podejmuje ostateczną decyzję i wybiera spośród wyłonionych kandydatów osobę, która jego zdaniem najlepiej odpowiada wymaganiom danego stanowiska i firmy. Więcej na temat skuteczności różnych metod selekcji przeczytasz tutaj.

Jak ważne jest dopasowanie?

Kapitał ludzki ma bardzo duże znaczenie w firmie. Dobrze jest więc, aby był dobrany w sposób odpowiedni. Dopasowanie kandydata do określonego stanowiska w przedsiębiorstwie niesie wiele korzyści. Największą trudnością w pozyskaniu i utrzymaniu kapitału w firmie jest właśnie drugi człowiek. Dzięki niemu wzrasta znaczenie organizacji i przewaga konkurencyjna na rynku. Wnosi on wiedzę, umiejętności i doświadczenie przekładające się na rozwój firmy oraz przyczynia się do realizacji bieżących spraw w sposób sprawny i należyty. Jest cenny ze względu na swoją unikatową wartość i niemożność duplikacji. Dobór osoby z odpowiednimi właściwościami, jeśli odpowiadają one celom firmy, prowadzi do ich realizacji. Pracownik o pożądanych zasobach zwiększa efektywność gospodarowania potencjałem w przedsiębiorstwie w przeciwieństwie do niedopasowanego kandydata. Oszczędza też czas na całkowite “wdrażanie” nowego członka zespołu w funkcjonowanie firmy i naukę podstawowych obowiązków. Dobrze przeprowadzona selekcja wpływa pozytywnie nie tylko na funkcjonowanie firmy. Niesie też masę korzyści dla pracodawcy, samego kandydata i zespołu. Z dopasowanym pracownikiem łatwiej się bowiem współpracuje i nie chce się odchodzić z miejsca zatrudnienia, gdy ma się poczucie, że kadra składa się z osób “na odpowiednich miejscach”. Zarządzanie taką osobą jest również łatwiejsze, gdyż często dobrze radzi ona sobie w zespole czy w pojedynkę. Rekruterzy mają więcej czasu, gdy dobierając odpowiednich pracowników, unikają ponownego procesu aplikacji nowych członków na ich miejsce. Także sam odpowiednio wybrany kandydat ma w swojej pracy więcej motywacji i zaspokaja potrzebę samorealizacji, co sprzyja chęci zostania w przedsiębiorstwie jak najdłużej. Okazuje się także, że wyselekcjonowani pracownicy zarabiają średnio 15% więcej niż ci “niedopasowani” kandydaci, gdyż lepiej spełniają się w roli, która jest dostosowana do ich predyspozycji. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym artykule jak lepiej zarabiać.
Należy pamiętać jednak, że nie istnieje idealny pracownik. Osoba decyzyjna powinna kierować się doborem takiego, który w największym stopniu odpowiada pożądanemu profilowi kandydata, jednak brać pod uwagę, że nie znajdzie takiego, który spełni wszystkie jego wymagania.

Jak ważne jest dopasowanie?

Powyższy artykuł ukazuje, jak ważna jest odpowiednia selekcja i dopasowanie. Jeśli jesteś rekruterem bądź pracodawcą i chciałbyś za darmo otrzymać raport, który podpowie Ci, jakich kandydatów szukać, sprawdź nasze narzędzie Kogo szukasz. Pozostali czytelnicy zaś mogą wykorzystać tę wiedzę, jeśli znajdą się w procesie rekrutacji do nowej pracy i będą wybierać się na rozmowę kwalifikacyjną. Może to wpłynąć nie tylko na lepszą ich autoprezentację, ale i na niższy poziom stresu.

Autorstwo: Magdalena Bagińska, pod redakcją psychologów Patrycji Borowskiej i Daniela Rydla