Usposobienie

Usposobienie

Usposobienie jest terminem stosunkowo rzadko używanym i opisywanym. Niewiele jest publikacji na ten temat i nie jest on szeroko badany, ponieważ nie stanowi konstruktu naukowego. Psychologowie poświęcają dużo więcej uwagi takim zagadnieniom, jak temperament, osobowość czy charakter. W związku z faktem, że niełatwo będzie ci znaleźć informacje na ten temat postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Co więc wiemy o usposobieniu?

Czym jest usposobienie?

Słownik języka polskiego podaje definicję usposobienia, określając je jako “cechy czyjegoś charakteru i właściwy mu sposób zachowywania się”. Więcej na temat, czym konkretnie są takie właściwości psychiczne, możesz przeczytać tutaj. Usposobienie to także “chwilowy stan psychiczny”, który towarzyszyć nam może krótkotrwale i związany jest z doświadczanymi emocjami. 

Pokrewnym terminem do omawianego zagadnienia jest usposabianie się, które polega na wprowadzaniu się lub byciu wprowadzonym przez innych ludzi czy czynniki sytuacyjne w pewien nastrój. Ten stan emocjonalny trwa zwykle przez godziny, dni lub tygodnie, a czasem występuje w tak niskiej intensywności, że nie zwracamy na niego uwagi.

Jakie może być usposobienie?

Jak myślisz, co ludzie zazwyczaj mają na myśli mówiąc o usposobieniu? Zauważ, że często termin ten używany jest w odniesieniu do bohaterów książek i filmów. Zazwyczaj mówi się wówczas o usposobieniu łagodnym, miłym, pogodnym, spokojnym, opanowanym, grzecznym czy taktownym.

W przypadku “czarnych charakterów” zaś reżyserzy i pisarze przypisują cechy powszechnie uważane za negatywne, takie jak: kłótliwość, wybuchowość, porywczość czy arogancja, przedstawiając za ich pomocą usposobienie postaci. Ilość podobnych określeń można mnożyć, jednak mam nadzieję, że te przykłady nakreślają ci wystarczająco specyfikę opisywanego zagadnienia.

Jakie może być usposobienie?

Osobowość a usposobienie

Czym różni się osobowość od usposobienia? Przede wszystkim, osobowość jest stała w przeciwieństwie do usposobienia, które zmienia się w zależności od różnych czynników, przykładowo sytuacji czy nastroju.

Kolejną różnicą, którą warto podkreślić jest fakt, że osobowość wpływa na usposobienie, a w drugą stronę nie możemy mówić o takiej zależności. Wynika z tego, że jeśli zależy Ci na poznaniu siebie to warto jest skupić się bardziej na badaniu stałej cechy – osobowości a nie usposobienia. Osobowość ma większe znaczenie i wpływ na różne aspekty naszego życia. Zachęcam cię więc do zrobienia testu PERSO.IN, by dogłębnie poznać cechy swojej osobowości. 

Mam nadzieję, że artykuł wydał ci się ciekawy i “otworzył” ci oczy na fakt, że usposobienie i osobowość to zupełnie odmienne terminy. O ile osobowość jest czymś potwierdzonym naukowo, tak o usposobieniu mówimy raczej potocznie, nie zagłębiając się w specyfikę danej osoby.

Bibliografia:

  1. PWN, Usposobienie, Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/usposobienie.html, (2020.11.28).
  2. Cambridge Dictionary, Temper, Pobrano z: https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/temper, (2020.11.28).
  3. PWN, Usposabiać się, Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/usposabia%C4%87%20si%C4%99.html, (2020.11.28).

Autorstwo: Magdalena Bagińska, pod redakcją psychologów Patrycji Borowskiej i Daniela Rydla