Radek Czahajda – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Radek Czahajda

Trener, promotor nauki

Specjalizuję się w tematach: sprzedaż, komunikacja, praca w zespole, zespoły rozproszone, przywództwo i sprzedaż

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online

Lokalizacja mojej działalności: cała Polska

Trener, naukowiec i aktywista. Przybliża praktykom badania naukowe w obszarach ich specjalizacji, aby mogli tworzyć skuteczniejsze rozwiązania aktualnych wyzwań. Szkoli m.in. z komunikacji, pracy w zespole, współpracy wirtualnej, przywództwa i sprzedaży w oparciu o wartościowe badania naukowe. Wyróżnia go interaktywne i praktyczne podejście do przedstawiania nowych, kluczowych teorii i modeli, które w wielu przypadkach staną się wiedzą popularnonaukową i częścią standardowych szkoleń dopiero za kilka lat.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Radek Czahajda

Telefon: dostępny po uprzednim kontakcie mailowym

E-mail: radek@czahajda.pl

WWW: czahajda.pl

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.