Lidia Sykucka – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Lidia Sykucka

Konsultant biznesowy, coach, mentor

Specjalizuję się w tematach: business coaching, team coaching, career coaching, work-life integration

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, województwo mazowieckie

Menedżer z doświadczeniem w międzynarodowym koncernie o złożonej strukturze biznesowej.

Coach, mentor i facylitator specjalizujący się w przywództwie, budowaniu zespołów i zwiększaniu efektywności z jednoczesną dbałością o motywację i satysfakcję współpracowników i podwładnych. Ambasador kreowania kultury organizacyjnej wspierającej kluczowe cele biznesowe.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Lidia Sykucka

Telefon: 501 200 225

E-mail: lidia.sykucka@gmail.com

WWW: www.linkedin.com/in/lidiasykucka

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.