Justyna Mirecka – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Justyna Mirecka

psycholożka biznesu, mediatorka

Specjalizuję się w tematach: efektywna komunikacja, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Inowrocław

Na co dzień pełni funkcję dyrektora Biura Senatorskiego oraz świadczy pomoc prawną w punktach bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w sposób stały współpracując z Fundacjami: „Togatus” z Olsztyna i „Sursum Corda” z Nowego Sącza, gdzie jest także wpisana na listę mediatorów.
Dla klientów indywidualnych i biznesowych prowadzi szkolenia z efektywnej komunikacji, radzenia sobie w sytuacji stresu, rozwiązywania konfliktów.
Wykonuje także diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Justyna Mirecka

Telefon: 885 554 282

E-mail: kontakt@justynamirecka.pl

WWW: justynamirecka.pl

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.