Ewa Piotrowska – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Ewa Piotrowska

Doradca zawodowy i edukacyjny

Specjalizuję się w tematach: konsultacje kariery, badanie i ocena kompetencji, rozwój, rekrutacja

Pracuję: indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, województwo mazowieckie

Od ponad 15 lat związana z szeroko rozumianym obszarem HR. Pracuje głownie z klientami biznesowymi, ale swoją wiedzę i doświadczenia – zwłaszcza te wynikające z procesów rekrutacji, projektów ocennych czy rozwojowych wykorzystuje również w pracy z klientami indywidualnymi. Pomaga im podejmować decyzje związane z karierą zawodową, jej rozwojem czy zmianą.

Prywatnie jest rodzicem nastolatka. To sprawiło, że kilka lat temu zdecydowała się zacząć pracować również z Nastolatkami oraz ich rodzicami, aby pomóc im przejść wspólnie przez proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru szkoły lub kierunku studiów.

Pomaga Młodym Ludziom poznać siebie – zrozumieć własne przewagi, ale też ograniczenia, zrozumieć swoje predyspozycje i potencjał, tak aby umieli na nich zbudować swoją przyszłość i aby dać im podstawy do świadomego kształtowania własnej drogi. Dba też o to, aby podejmując te decyzje Młodzi ludzie byli szczęśliwi i widzieli sens swoich działań.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Ewa Piotrowska

Telefon: 696 415 801

E-mail: ewa.piotrowska@awarehr.pl

WWW: www.awarehr.pl

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.