Bogdan Andrzejewski – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Bogdan Andrzejewski

Trener rozwoju, coach, interwencyjna praca z sytuacjami kryzysowymi

Specjalizuję się w tematach: praca z: przekonaniami, emocjami oraz wartościami; rozwój osobisty, strata i żałoba; w wymiarze korporacyjnym: kultura organizacyjna oraz wartości organizacyjne w kontekście misji/kultury i strategii

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, woj. mazowieckie

Trener rozwoju oraz coach, menedżer (MBA) pracujący ze strukturami rozproszonymi geograficznie w zakresie organizacji operacji na rzecz sprzedaży.
W pracy wykorzystuje min. zasady transforming communication oraz założenia resilience jako wsparcie w powrocie do równowagi po traumatycznych wyzwaniach (w oparciu o warsztaty Richarda Bolstada). Dodatkowo korzysta z założeń systemu MindSonar - badającego style (metaprogramy) myślenia na rzecz budowania ścieżek rozwoju osobistego oraz dobrostanu człowieka.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Bogdan Andrzejewski

Telefon: dostępny po uprzednim kontakcie mailowym

E-mail: andrzejewski.bogdan@gmail.com

WWW:

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.