Anna Piekut – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Anna Piekut

Rekruter, konsultant, trener, coach kariery

Specjalizuję się w tematach: rekrutacja

Pracuję: indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, województwo mazowieckie

Rekruterka. Konsultantka. Trenerka.
Od ponad dwudziestu lat prowadzi projekty rekrutacyjne na wszystkie poziomy stanowisk w organizacji. Współtworzy projekty doradcze w zakresie HR. Prowadzi szkolenia z zakresu rekrutacji i onboardingu.

Pracuje indywidualnie z osobami, które poszukują pracy lub chcą zmienić swoją drogę zawodową.
Współpracuje z Fundacją School of Life w zakresie wsparcia planowania kariery osób młodych.
Komentatorka rzeczywistości branżowej w czołowych mediach w Polsce (między innymi: TVP, Gazeta Wyborcza, Radio Chilli Zet, HRPolska, GoldenLine), a także prelegentka podczas konferencji branżowych, takich jak Kurs na HR czy Master Class HR. Współautorka kursu online dla poszukujących pracy pt. Sukces To Ja, zrealizowanego we współpracy z Fundacją Sukces Pisany Szminką.

Absolwentka UMCS w Lublinie na kierunkach filologia ukraińska i animator kultury na Wydziale Psychologii i Pedagogiki.
Współpracowała z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Anna Piekut

Telefon: 697 070 416

E-mail: a.piekut@fabrykamotywacji.pl

WWW: www.fabrykamotywacji.pl

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.