Anita Szymiec – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Anita Szymiec

Coach, rekruter, doradca zawodowy

Specjalizuję się w tematach: coaching, rekrutacja, coaching kariery, life coaching, doradztwo zawodowe

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Kraków, Katowice, Jaworzno, województwo małopolskie

Ukończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz zarządzanie zasobami ludzkimi, a teraz jej nową pasją jest coaching. Zadawanie sobie odpowiednich pytań traktuje jako klucz do poszerzania świadomości o samym sobie i stawania się coraz lepszą wersją siebie. Pracuje jako kierownik zespołu rekruterów i z perspektywy tych doświadczeń zawodowych jest w stanie dać wskazówki odnośnie możliwości rozwojowych i lepszego zrozumienia samego siebie w stosunku do wykonywanej pracy, środowiska pracy, zmiany zawodu oraz właściwego wyboru zawodu poprzez identyfikację mocnych stron i obszarów przewagi konkurencyjnej.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Anita Szymiec

Telefon: dostępny po uprzednim kontakcie mailowym

E-mail: anita.szymiec@o2.pl

WWW:

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.