Agnieszka Dobbek-Szuta – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Agnieszka Dobbek-Szuta

Doradca edukacyjno-zawodowy, psycholog, wykładowca

Specjalizuję się w tematach: diagnoza potencjału, samopoznanie, rozwój osobisty i zawodowy, planowanie kariery

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, woj. mazowieckie

Doradca zawodowy z pasją. Od kilkunastu lat wspiera młodzież w planowaniu edukacji i ścieżki kariery. Nieustannie zafascynowana zdolnościami ludzi i sposobami ich odkrywania. W swojej pracy chętnie wykorzystuje metody wizualne oraz metaforę. Jej misją jest inspirowanie i motywowanie innych do spełniania celów osobistych i zawodowych.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Agnieszka Dobbek-Szuta

Telefon: 502 465 623

E-mail: adszuta@gmail.com

WWW:

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.