Agata Kowalik-Zydek – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Agata Kowalik-Zydek

Doradca edukacyjno-zawodowy, tutor rozwojowy, trener, pedagog

Specjalizuję się w tematach: diagnoza potencjału, planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, skuteczne uczenie się i efektywne działanie

Pracuję: grupowo, indywidualnie

Udzielam konsultacji: online

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, cała Polska

Doradca edukacyjno-zawodowy, tutor rozwojowy, trener, pedagog.
Od wielu lat prowadzi warsztaty i spotkania indywidualne dla młodzieży, rodziców i specjalistów. Prowadzi również szkolenia rad pedagogicznych, współpracując ze szkołami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
Jej największą zawodową pasją jest odkrywanie potencjału młodych osób i inspirowanie ich do nieustannego rozwoju. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym między innymi w wieloletniej pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej wspiera młodzież oraz studentów w:
• osiąganiu swoich celów,
• podnoszeniu efektywności procesu uczeniu się i działania,
• kierowaniu swoim życiem, tak by mogli jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał i czerpać satysfakcję z życia zawodowego.

Dbając o jak najwyższą jakość swoich usług stara się nie ustawać w poszukiwaniu innowacyjnych i skutecznych metod pracy oraz rozwijaniu swoich kompetencji.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Agata Kowalik-Zydek

Telefon: 609 958 415

E-mail: kontakt@inspiratornia.com

WWW: https://www.inspiratornia.com/

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.