Ogólnopolskie Badanie Trenerów

Poniżej znajdziesz zapis wystąpienia z przedpremierowymi wynikami z Ogólnopolskiego Badania Trenerów. Prowadzący: Mateusz Kałamarz (główny analityk), Sebastian Szajner (opiekun badania) oraz Daniel Rydel (założyciel PERSO.IN®).


Wystąpienie odbyło się na Kongresie Edukacji Pozaformalnej, 18 września 2019 roku w Warszawie.

Prezentacja z nagrania dostępna jest tutaj.

Wybrane wnioski prezentowane na nagraniu:

 • 672 osoby włączone do analizy;
 • Badanie odbywało się online i składało się z metryczki oraz kwestionariusza osobowości PERSO.IN®;
 • Na 10 osób badanych przypadało 6 kobiet;
 • Ok. 39% badanych mieszka w województwie mazowieckim;
 • Największy % trenerów w Polsce to freelancerzy (42,5%), najmniej to posiadający własną firmę z min. 2 zatrudnionych trenerów (11,3%);
 • Najpopularniejszy temat pracy to komunikacja;
 • Trenerzy często myślą o pracy po pracy (61%);
 • Co 4. trener zrzeszony jest w organizacjach trenerskich;
 • 6 to średnia liczba dni szkoleniowych w miesiącu;
 • Połowa badanych traktuje pracę trenera jako głównie źródło dochodów;
 • Badani to osoby najczęściej po szkole, kursie lub studiach trenerskich (77,2%);
 • 38% trenerów korzysta z superwizji;
 • Większość klientów to osoby powracające.

Chcesz poznać pełny raport z badania? Kliknij tutaj.