Żarówka

Nasza misja

Latarnia

Pomysł, aby stworzyć PERSO.IN® powstał, gdy nie mogliśmy znaleźć na polskim rynku narzędzia do pomiaru cech osobowości, które byłoby jednocześnie praktyczne, łatwe w zastosowaniu i spełniało standardy naukowe.

Co to znaczy? Chcieliśmy zrezygnować ze żmudnego przeliczania wyników, odnoszenia ich do norm oraz ręcznego pisania interpretacji, co odbywa się zawsze w przypadku testów psychologicznych. Czynności te nie tylko zajmują dużo czasu, ale są narażone na błąd ludzki tak bardzo, że wykonywać je może jedynie psycholog znający meandry statystyki, psychometrii, metodologii i psychologii osobowości. Nawet jemu przygotowanie kilkustronnicowego raportu na temat badanego zajmuje kilka godzin.

Być może właśnie przez wysokie koszty (pracochłonność) tworzenia indywidualnych raportów o badanych oraz dostęp ograniczony tylko dla psychologów na rynku pojawiły się narzędzia niespełniające naukowych standardów.

Najczęściej wypowiadane wobec nich zarzuty dotyczą nie tylko małej dokładności oraz skuteczności pomiarowych narzędzi, ale pseudonaukowości teorii w oparciu o które powstały. Klienci dostają raporty z informacjami, na których nie można polegać. Na ich bazie podejmowane są ważne decyzje personalne, dostosowuje się sposób komunikacji w zespole czy planuje ścieżkę kariery.

Testy te zadomowiły się jednak na naszym rynku. Rozszerzenie dostępu dla osób, które ukończyły szkolenia certyfikacyjne spowodowało ich dużą popularność. Jako pragmatyczni psycholodzy musieliśmy zareagować.

Zgodnie z nauką

Nauka stara się opisać rzeczywistość w sposób najbardziej obiektywny i prawdziwy. Właśnie dlatego przy tworzeniu narzędzia, na bazie którego ludzie budują swoją samoocenę, wszystkie naukowe standardy powinny zostać zachowane. Wyniki muszą być wiarygodne.

Mimo tego, że wysokie standardy naukowe wiążą się ze znacznie większymi nakładami czasowymi i finansowymi – nie mogliśmy ich pominąć. Jesteśmy dumni, że działamy w ten sposób.

Pasja

Praktyczność

Kredki

Co z tego, że wyniki będą prawdziwe, jeśli nikt ich nie zrozumie? Nie wyciągnie wniosków i nie zastosuje ich w swoim życiu?

Z tego powodu nasze raporty są bogate graficznie, kolorowe, pisane możliwie jak najprostszym językiem, tak, aby przekaz, który z nich płynie, trafił do każdego. Rozwijamy coraz to nowe dodatki i materiały, które pozwolą zastosować wiedzę w praktyce. Trenerami PERSO.IN® są osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym, a za samą teorią, na której bazuje nasz kwestionariusz, stoją tysiące badań przeprowadzonych na całym świecie na temat udziału osobowości w sprawach codziennych.

W zgodzie ze sobą

Nie tylko wierzymy, że każdy układ osobowości jest właściwy. Wskazujemy również potencjalne przewagi i ryzyka związane z każdym z nich oraz sfery, w których najlepiej można wykorzystać swoją osobowość. Dajemy wskazówki jak skutecznie komunikować się z daną osobą, dzięki czemu otoczenie może lepiej zrozumieć jej potrzeby.

Staramy się znieść dzielenie ludzi na lepszych czy gorszych i pokazać zalety  różnorodności. Wspieramy zmianę szkodliwych zachowań lub nawyków służąc pomocą w doborze odpowiedniego trenera i zachęcając do pracy z nim. Jednocześnie podkreślamy, że to, co w jednej sytuacji możemy postrzegać jako swoją wadę, w innej może być zaletą.

Głęboko wierzymy, że lepsze poznanie własnej osobowości wpływa na lepsze postrzeganie siebie, zwiększenie samoświadomości i świadomości różnorodności ludzi, a w konsekwencji większą tolerancję dla siebie i innych.

Ludzie