Osobowość polskich doradców kariery

Całkiem niedawno publikowaliśmy raport z Ogólnopolskiego Badania Trenerów. Dzisiaj chcemy podzielić się wynikami z badania jakie przeprowadziliśmy wśród 494 doradców kariery.

Za cel postawiliśmy sobie analizę rynku doradztwa kariery w Polsce. W jaki sposób pracują doradcy? Kto ich zatrudnia? Kto jest głównym odbiorcą ich usług? W jaki sposób poszerzają swoją wiedzę i umiejętności? Ile zarabiają doradcy? Czy doradztwo kariery stanowi ich główne źródło dochodu? Oczywiście analizie poddaliśmy także osobowość doradców. Dzięki badaniu przy pomocy kwestionariusza PERSO.IN®️ mogliśmy zobaczyć jak różnią się badani od reszty polskiej populacji.

Ogólnopolskie Badanie Doradców Kariery odbyło się dzięki współpracy fundacji, firm i stowarzyszeń. Poniżej znajduje się lista organizacji, które przyczyniły się do tej inicjatywy:

Ogólnopolskie Badanie Doradców Kariery

Wyniki zostały zaprezentowane przedpremierowo podczas XXIX Konferencji Szkoleniowej Doradców Szkolnych i Zawodowych RP (27.09.2019). Prezentacja z wystąpienia dostępna jest tutaj.

Wybrane wnioski:

  • aż 90% badanych doradców to kobiety,
  • najliczniej reprezentowanym w badaniu województwem jest mazowieckie,
  • największy odsetek badanych pracuje w szkole (52%),
  • większość (65,8%) doradców pracuje zarówno indywidualnie, jak i grupowo,
  • najpopularniejsze tematy to: mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe i zainteresowania,
  • najczęstsze formy rozwoju lub edukacji doradców kariery to: kursy i szkolenia z tematyki doradztwa zawodowego, samodzielna ścieżka rozwojowa oraz specjalizacja lub studia podyplomowe z doradztwa zawodowego,
  • większość doradców kariery często (60,7%) myśli o swoich obowiązkach zawodowych po pracy,
  • mniej niż 1 na 3 doradców jest zrzeszony w organizacji,
  • dla większości (61,9%) badanych doradztwo kariery nie stanowi podstawowego źródła dochodu

Chcesz poznać pełny raport z badania? Kliknij tutaj.