Paweł Tempczyk – Certyfikowany Trener PERSO.IN®

Paweł Tempczyk

Trener, psycholog, psychometra

Specjalizuję się w tematach: rozwój osobowości, psychometria

Pracuję: grupowo

Udzielam konsultacji: online, na żywo

Lokalizacja mojej działalności: Warszawa, województwo mazowieckie

Absolwent specjalizacji trenerskiej oraz psychometrycznej (Wydział Psychologii UW), coach grupowy (Grupa TROP) oraz lider jogi śmiechu (Laughter Yoga International). W swojej pracy korzysta z technik aktorskich (Dwuletnie Studio Teatralne Tomka Zadróżnego, trzy semestry aktorstwa we WSKIMS, asystentura w Interaktywnym Teatrze Procesu).

Prowadził lub współprowadził zajęcia m.in. dla BlaBlaCaru (Finał WOŚP oraz Przystanek Woodstock), firm (P&G, Mal-Win Bis, Ziemia Polska), organizacji pozarządowych (Fundacja Dobra Wioska, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę, Stowarzyszenie WIOSNA, Onkocafe) oraz w ramach funduszy europejskich (EFS).

Przy pracach nad kwestionariuszem PERSO.IN® zajmował się oceną jako sędzia kompetentny, wyznaczaniem trafności i rzetelności oraz ustaleniem norm dla polskiej populacji.

Skontaktuj się ze mną

Imię i nazwisko: Paweł Tempczyk

Telefon: 606 632 511

E-mail: Ptempczyk@gmail.com

WWW: www.paweltempczyk.pl

Kim jest Certyfikowany Trener PERSO.IN®?

Certyfikowany Trener PERSO.IN® to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami PERSO.IN®. Z powodzeniem ukończyła szkolenie certyfikacyjne, zdała egzamin i posiada certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Jest przygotowana teoretycznie i praktycznie do udzielania informacji zwrotnej oraz pracy grupowej lub indywidualnej przy wykorzystaniu narzędzi PERSO.IN®.