Staram się dogadywać z innymi w sposób, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich. Jestem otwarty na cudze potrzeby i problemy, dlatego prosząc mnie o coś powiedz, dlaczego jest to ważne i jak wpłynie na życie innych. W przedstawianych argumentach, pomysłach, projektach wskaż, czego nowego mogę doświadczyć i nauczyć się. Bądź elastyczny, otwarty i wysłuchaj również moich propozycji - zwykle mam całą masę pomysłów. W swoich wypowiedziach używaj zwięzłych i precyzyjnych informacji. Przygotuj się na pytania z mojej strony. Mów szczegółowo, argumenty opieraj na faktach. Koncentruj się na zadaniach i przedstawiaj oczekiwane rezultaty. Jestem otwarty na rozmowę z Tobą, jednak potrzebuję też czasu dla siebie. Przed rozmową upewnij się, że jest to właściwy moment, w którym mogę poświęcić Ci wystarczającą ilość uwagi. Staram się dostrzegać pozytywną stronę rzeczywistości, jednak na Twoje pomysły spojrzę również trochę krytycznie. Wspólnie możemy zastanowić się nad rozwiązaniem słabych stron.
 • kompromis, współpraca, pomaganie innym
 • nowe obszary pracy, innowacje i niekonwencjonalne rozwiązania
 • konkrety, fakty oraz szczegóły
 • wysłuchanie innych i możliwość wypowiedzenia własnego zdania
 • realna ocena sytuacji
 • angażowania mnie w sytuacje, w których muszę przeciwstawić się innym
 • hamowania mojej pomysłowości i swobody
 • przedstawiania informacji bez sprecyzowania lub kontekstu
 • ciągłego mówienia i braku przestrzeni dla mnie
 • patrzenia na świat przez czarne lub różowe okulary
 • możliwość zrobienia czegoś dla innych
 • uczenie się i poznawanie nowych rzeczy
 • możliwość wykazania się i realizacji ambitnych wyzwań
 • informacje zwrotne do wykonywanej pracy
 • osiąganie sukcesów i unikanie porażek
 • dobre relacje z innymi członkami zespołu
 • nowe wyzwania i poczucie sensu wykonywanej pracy
 • docenienie za wkładany wysiłek
 • możliwość wyboru pracy w samotności lub z innymi
 • umiarkowany poziom stresu