Trafisz do mnie pokazując korzyści i zalety, jakie wspólnie uzyskamy przy realizacji zadań lub projektów. Jestem otwarty na ludzi i szukam równowagi między potrzebami innych a swoimi. W przedstawionych argumentach, pomysłach, projektach wskaż, w jaki sposób mogę się rozwinąć i czego się nauczę. Zdaj się również na te umiejętności i rozwiązania, które już znam i z powodzeniem mogę wykorzystać. Zbyt wiele nowych obszarów może zniechęcić mnie do Twojej propozycji. W swoich wypowiedziach przedstaw ogólny zarys sytuacji, planu czy zadania i sprawdź, czy potrzebuję więcej szczegółów lub bardziej precyzyjnych informacji. Jestem otwarty na rozmowę z Tobą, jednak potrzebuję też czasu dla siebie. Przed rozmową upewnij się, że jest to właściwy moment, w którym mogę poświęcić Ci wystarczającą ilość uwagi. Zwykle optymistycznie patrzę na rzeczywistość i prawdopodobnie podobnie spojrzę na Twoje pomysły. Przyjdź do mnie szczególnie, jeśli potrzebujesz więcej optymizmu niż krytycznej analizy.
 • złoty środek między realizacją celów osobistych i grupowych
 • stopniowe zmiany oraz nowe pomysły i rozwiązania, osadzone w ramach znanej mi rzeczywistości
 • osiągalne cele i realne zadania
 • wysłuchanie innych i możliwość wypowiedzenia własnego zdania
 • spokojna ocena i perspektywa
 • wymagania ode mnie zbyt dużej ustępliwości
 • trzymania się zbyt mocno tradycyjnego podejścia, ale też zbyt dużo nowości i nieznanych obszarów
 • zbytniej ogólności lub przesadnej szczegółowości
 • ciągłego mówienia i braku przestrzeni dla mnie
 • przedstawiania czarnych scenariuszy
 • zadania, które przyniosą wspólne korzyści
 • stopniowy rozwój posiadanych kompetencji
 • nagrody związane z realizacją celów
 • informacje zwrotne do wykonywanej pracy
 • motywacja "do" (np. nagrody, pochwały)
 • poczucie, że potrzeby wszystkich członków zespołu są zaspokojone
 • rozwój i zmiany przez ewolucję, a nie rewolucję
 • realizacja obowiązków z zachowaniem wystarczająco dobrej jakości
 • możliwość wyboru pracy w samotności lub z innymi
 • brak niepotrzebnego napięcia i nerwowej atmosfery