Trafisz do mnie pokazując korzyści i zalety, jakie wspólnie uzyskamy przy realizacji zadań lub projektów. Jestem otwarty na ludzi i szukam równowagi między potrzebami innych a swoimi. W przedstawionych argumentach, pomysłach, projektach wskaż, w jaki sposób mogę się rozwinąć i czego się nauczę. Zdaj się również na te umiejętności i rozwiązania, które już znam i z powodzeniem mogę wykorzystać. Zbyt wiele nowych obszarów może zniechęcić mnie do Twojej propozycji. W swoich wypowiedziach przedstaw ogólny zarys sytuacji, planu czy zadania i sprawdź, czy potrzebuję więcej szczegółów lub bardziej precyzyjnych informacji. Przed rozmową możesz wysłać mi wcześniej maila lub smsa ze wstępnymi informacjami. Preferuję raczej spotkania w mniejszym gronie. Nawet jeśli moje reakcje mogą nie wydawać Ci się żywe czy intensywne, to nie oznacza to, że jestem niezainteresowany tym, co masz do powiedzenia. Daj mi czas na analizę szczegółów i wszystkich istotnych informacji przed podjęciem decyzji. Staram się dostrzegać pozytywną stronę rzeczywistości, jednak na Twoje pomysły spojrzę również trochę krytycznie. Wspólnie możemy zastanowić się nad rozwiązaniem słabych stron.
 • złoty środek między realizacją celów osobistych i grupowych
 • stopniowe zmiany oraz nowe pomysły i rozwiązania, osadzone w ramach znanej mi rzeczywistości
 • osiągalne cele i realne zadania
 • tematy i zadania wymagające większej refleksji
 • realna ocena sytuacji
 • wymagania ode mnie zbyt dużej ustępliwości
 • trzymania się zbyt mocno tradycyjnego podejścia, ale też zbyt dużo nowości i nieznanych obszarów
 • zbytniej ogólności lub przesadnej szczegółowości
 • ponaglania oraz proponowania mi zadań, które są silnie stymulujące
 • patrzenia na świat przez czarne lub różowe okulary
 • zadania, które przyniosą wspólne korzyści
 • stopniowy rozwój posiadanych kompetencji
 • nagrody związane z realizacją celów
 • czas i przestrzeń, by nabrać motywacji
 • osiąganie sukcesów i unikanie porażek
 • poczucie, że potrzeby wszystkich członków zespołu są zaspokojone
 • rozwój i zmiany przez ewolucję, a nie rewolucję
 • realizacja obowiązków z zachowaniem wystarczająco dobrej jakości
 • ciche i spokojne środowisko pracy
 • umiarkowany poziom stresu