Trafisz do mnie pokazując mi korzyści i zalety, jakie uzyskam z zaproponowanych przez Ciebie zadań lub projektów. Skup się na mojej perspektywie. W przedstawianych argumentach, pomysłach, projektach wskaż, czego nowego mogę doświadczyć i nauczyć się. Bądź elastyczny, otwarty i wysłuchaj również moich propozycji - zwykle mam całą masę pomysłów. W swoich wypowiedziach przedstaw ogólny zarys sytuacji, planu czy zadania i sprawdź, czy potrzebuję więcej szczegółów lub bardziej precyzyjnych informacji. Jestem otwarty na rozmowę z Tobą, jednak potrzebuję też czasu dla siebie. Przed rozmową upewnij się, że jest to właściwy moment, w którym mogę poświęcić Ci wystarczającą ilość uwagi. Staram się dostrzegać pozytywną stronę rzeczywistości, jednak na Twoje pomysły spojrzę również trochę krytycznie. Wspólnie możemy zastanowić się nad rozwiązaniem słabych stron.
 • obrona swojego stanowiska i swoich zasad
 • nowe obszary pracy, innowacje i niekonwencjonalne rozwiązania
 • osiągalne cele i realne zadania
 • wysłuchanie innych i możliwość wypowiedzenia własnego zdania
 • realna ocena sytuacji
 • nakazywania lub zakazywania
 • hamowania mojej pomysłowości i swobody
 • zbytniej ogólności lub przesadnej szczegółowości
 • ciągłego mówienia i braku przestrzeni dla mnie
 • patrzenia na świat przez czarne lub różowe okulary
 • rywalizacja, możliwość realizacji własnych celów
 • uczenie się i poznawanie nowych rzeczy
 • nagrody związane z realizacją celów
 • informacje zwrotne do wykonywanej pracy
 • osiąganie sukcesów i unikanie porażek
 • możliwości łączenia celów prywatnych i zawodowych
 • nowe wyzwania i poczucie sensu wykonywanej pracy
 • realizacja obowiązków z zachowaniem wystarczająco dobrej jakości
 • możliwość wyboru pracy w samotności lub z innymi
 • umiarkowany poziom stresu