Ludzie

O teście

Pionki

PERSO.IN® to narzędzie rozwojowe, które pomaga zwiększyć samoświadomość i lepiej komunikować się z innymi. Kwestionariusz zawiera 150 pozycji. Wyniki prezentowane są w pięciu obszarach – People – Ludzie, Experiences – Doświadczenia, Responsibilities – Obowiązki, Stimulators – Stymulatory oraz Obstacles – Trudności.

Obszary te opisują nasze:

  1. nastawienie do ludzi
  2. otwartość na różnego rodzaju doświadczenia
  3. podejście do zobowiązań
  4. podejmowanie aktywności
  5. reagowanie na trudne sytuacje czy emocje.

Ponadto w ramach każdego z obszarów można wyróżnić sześć składników, dzięki którym możliwe jest bardziej szczegółowe poznanie osobowości badanego i dostrzeżenie różnic indywidualnych między osobami. Daje to więcej kombinacji niż jest ludzi na Ziemi!

Raport Osobisty

Po wypełnieniu kwestionariusza dostajesz przygotowany przez nas Raport Osobisty. To około 40 stron, dzięki którym dowiesz się jaki jesteś, poznasz sfery, w których się sprawdzisz oraz potencjalne przewagi i ryzyka wynikające z Twojego układu osobowości.

Ponadto zobaczysz 10 stylów, które pozwalają lepiej poznać najważniejsze aspekty życia ludzi i przyjrzeć się bliżej różnorodności zachowań, sposobów reakcji itd. Są to: styl emocjonalności, interakcji, zainteresowań, dążenia do celu, reagowania na złość, postaw, samokontroli, uczenia się, aktywności oraz obronny.

Raport kończy się odnośnikiem do umieszczonego na stronie internetowej Raportu Komunikacyjnego. Link ten możesz przekazać swoim bliskim lub współpracownikom.

W celu jak najlepszego wykorzystania wiedzy zawartej w Raporcie Osobistym umów się na spotkanie z trenerem PERSO.IN®. On pomoże Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał.

raport osobisty

Raport Komunikacyjny

raport komunikacyjny

Przygotowaliśmy także Raport Komunikacyjny, który używany jest przez Certyfikowanych Trenerów na szkoleniach. Zawiera on informacje dotyczące tego, w jaki sposób z Tobą rozmawiać, czego unikać, jak Cię zainteresować i motywować oraz co wpływa na Twoją satysfakcję w pracy.

Dzięki niemu można dostrzec różnice wynikające z osobowości między ludźmi, z którymi na co dzień pracujesz. Informacje zawarte w Raporcie Komunikacyjnym są bezpiecznym przybliżeniem Twojej osobowości. Pozwolą innym lepiej Cię zrozumieć, jednak nie ujawnią zbyt szczegółowych wniosków na temat Twojej osoby. Głębsze poznanie własnych wyników zapewnia Raport Osobisty.

Raport Komunikacyjny przeznaczony jest jedynie dla zespołów jako wsparcie w procesach rozwojowych. Nie ma możliwości zakupu i omówienia go z Certyfikowanym Trenerem podczas sesji indywidualnej.

Poznając swoją osobowość oraz pozwalając innym poznać siebie tworzycie przestrzeń do lepszej komunikacji. Wzajemne zrozumienie i świadomość różnic pozwala nie tylko efektywniej współpracować, ale daje wiedzę i narzędzia do skuteczniejszej motywacji oraz kreowania przyjemniejszej atmosfery.