Dziękujemy za Twoją pomoc!

W przeciągu 5 minut na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie zaproszenie do drugiej części badania – kwestionariusza osobowości. Jeśli nic się nie pojawi – zajrzyj do folderu spam.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek przyczyni się do profesjonalizacji zawodu trenera w Polsce!

Jeśli wśród swoich znajomych masz innych trenerów – zaproś ich do badania przesyłając link:

https://trenerzy.perso.in

Partnerzy Ogólnopolskiego Badania Trenerów