Dziękujemy za Twoją pomoc!

W przeciągu 5 minut na podany przez Ciebie adres e-mail przyjdzie zaproszenie do drugiej części badania – kwestionariusza osobowości. Jeśli nic się nie pojawi – zajrzyj do folderu spam.

Mamy nadzieję, że nasz wspólny wysiłek przyczyni się do profesjonalizacji zawodu coacha w Polsce!

Jeśli wśród swoich znajomych masz innych coachów – zaproś ich do badania przesyłając link:

https://coach.perso.in?external_key=14

Partnerzy Ogólnopolskiego Badania Coachów