Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Niedawno uruchomiony został projekt “Przepis na Menedżera” w ramach stworzonej przez PARP Akademii Menedżera MŚP. Pozwala on zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na rozwój Twojej firmy. Pieniądze te wydać możesz na szkolenia, doradztwo i stworzenie dogłębnej analizy określającej wyzwania strategiczne Twojego przedsiębiorstwa. Czym jest ten program?

Akademia Menadżera MŚP

Akademia Menadżera MŚP to program wsparcia dla mikro (do 9 pracowników), małych (do 49 pracowników) lub średnich przedsiębiorców (do 249 pracowników) i szansa uzyskania dofinansowania na usługi szkoleniowe oraz doradcze przeznaczone dla kadry menedżerskiej i osób zarządzających organizacją.

W każdym z sześciu wytypowanych przez PARP makroregionów dla wszystkich przedsiębiorców czeka około 50 milionów złotych. Oferowane finansowanie to możliwość dostania aż 80 % wartości szkoleń lub doradztwa dla menedżerów (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa). Pozostałe 20% pokrywa organizacja uczestnicząca w projekcie.

Przed skorzystaniem z usług rozwojowych konieczne jest odbycie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Wskazuje ona kierunki rozwojowe organizacji oraz obrazuje zasadność planowanych wydatków. Możesz wykorzystać ją również do otrzymania dofinansowania w ramach innych programów (np. KFS). Diagnoza przedsiębiorstwa również dofinansowywana jest w ramach “Przepisu na Menedżera”. Poniżej dowiesz się więcej na czym polega.

DiagnozaAnaliza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

Wszystkie organizacje chcące skorzystać z dofinansowania Akademii Menadżera MŚP powinny posiadać aktualną diagnozę (nie starszą niż 3 lata) potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. Na czym ona polega?

Jest to szczegółowa diagnoza firmy, która opisuje obecny stan przedsiębiorstwa, jego strategię oraz zgłoszoną do programu kadrę menedżerską. Całość podzielona została na 3 etapy:

1) Analiza strategiczna

 • wielkość zatrudnienia i plany na najbliższe 2-3 lata
 • poziom dojrzałości procesowej
 • poziom dojrzałości zarządzania kapitałem
 • struktura podejmowanych decyzji
 • analiza SWOT
 • kluczowe wyzwania
 • kluczowe czynniki sukcesu
 • rekomendacje działań

2) Strategia przedsiębiorstwa

 • rynkowa
 • finansowa
 • procesów wewnętrznych
 • rozwoju
 • schemat struktury organizacyjnej

3) Plan Rozwoju Kadry Kierowniczej

 • potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstwa
 • mapa rozwojowa
 • cele rozwojowe ogólne i szczegółowe
 • rekomendowane działania

Szczegółowość diagnozy zależy od rozmiarów organizacji, jednak zazwyczaj mieści się ona na 15 do 60 stronach A4. Dużo? Spokojnie, nie trzeba takiej analizy wykonywać samemu!

Nasza firma kompleksowo wykonuje takie usługi, a do napisania części trzeciej wykorzystujemy nasz autorski test osobowości PERSO.IN®, który wskazuje osobowościowe predyspozycje menadżerów. Mimo iż sam kwestionariusz nie dotyczy bezpośrednio kompetencji to stanowi dobrą podstawę do pracy nad nimi. W połączeniu z zastosowanymi przez nas innymi metodami (wywiad, symulacje, kompas kompetencji) powstaje kompleksowy program rozwoju kadry kierowniczej oraz rekomendacje do skorzystania ze szkoleń i doradztwa.

Oznacza to, że decydując się na współpracę z PERSO.IN® dostaniesz od nas bezpłatnie badanie i raporty dotyczące osobowości Twoich pracowników!

Czy warto? W jednym ze zrealizowanych (w ramach Przepisu na Menedżera – Akademii Menadżera MŚP) przez nas projektów zgłoszone przedsiębiorstwo uzyskało ponad 60 000 złotych netto na rozwój zaledwie 9 pracowników. Nie czekaj i uzyskaj dofinansowanie nawet do wysokości 80% kosztów.

Chcesz otrzymać takie dofinansowanie? Potrzebujesz podobnej diagnozy dla swojej firmy?

Zadzwoń +48 506 48 48 03!

Zapraszamy do kontaktu, nawet jeżeli nie jesteś przekonany czy Twoje przedsiębiorstwo spełnia wymogi, aby uzyskać dofinansowanie. Pomagamy na każdym etapie programu. Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się w dogodnym dla Ciebie momencie.